Yrkesutbildningen på gymnasienivå är viktigt både för ungdomarna som går den och för samhället. Den slutsatsen drar Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi i en ny rapport som presenterades i dag, måndag.

De ungdomar som går en praktisk utbildning på gymnasiet har goda chanser både att få jobb och en bra lön, trots att arbetsmarknaden för unga är hård. 

– Ett problem är dock att så många avbryter sin utbildning. Det är en anledning till att lärlingsutbildning ständigt diskuteras som alternativ, säger Eskil Wadensjö, en av forskarna bakom rapporten.

Anställer lärlingar
Han säger att lärlingsutbildningar ständigt dyker upp i nya försök men att vi ändå aldrig har provat systemet på riktigt. I Danmark, Tyskland och Österrike, där lärlingsutbildningen är etablerad, finns andra förutsättningar än i Sverige. Där anställs lärlingarna av företagen och får lön under utbildningen. Lönen är låg i början, men ökar i takt med att utbildningstiden minskar och mer tid ägnas åt regelrätt arbete.

– Där tar arbetsmarknadens parter ett stort ansvar tillsammans med staten. Det är ett helt annat system som inte är så lätt att införa eftersom det kräver en mängd nya komponenter och regleringar som vi saknar.

Kan förbättras
Det vi i stället prövat i Sverige är en modell med utbildningen i fokus och praktik i mer eller mindre omfattning. Eskil Wadensjö tror att även den svenska modellen kan fungera, men säger att den kan bli bättre än den varit hittills.

– Fler och längre praktikperioder är en start. Sedan kan man diskutera om man ska hålla så hårt på att alla ska få högskolekompetens. Det riskerar att slå ut dem som inte är teoretiskt lagda och de som inte är motiverade.

Eskil Wadensjö vill också att lärlingsutbildningen ska bli bredare och inte bara fokusera på dem som inte vill, eller klarar att gå gymnasiet. Utbildningen behöver uppvärderas för att göra företag och ungdomar intresserade.

Skjuter upp
– Den praktiska utbildningen måste få en självklar plats och status, säger han.

Rapporten presenterades i dag för finansdepartementet. Lärlingsutbildningen blir också en fråga för gymnasieutredningen som regeringen tillsätter i höst.

Utredningen kommer att ta flera år, enligt utbildningsdepartementet, och det blir därmed ingen gymnasial lärlingsutbildning redan i augusti, vilket den förra regeringen beslutat.

Läs också: Hela rapporten