Som en parkeringsbot, säger finansminister Anders Borg om sin och moderaternas idé att dra in dagersättningen i a-kassan under en dag för den som inte aktivt söker jobb.

Anders Borg intervjuas i Svenska Dagbladet i dag, måndag. Han utvecklar den moderata idén om ekonomiskt straff för den som inte söker jobb som han "så snart som möjligt" vill införa. Tanken finns alltså inte med bland de förändringar av a-kassan som ska beslutas under hösten.

I dag kan den som inte söker jobb tillräckligt aktivt förlora sin a-kassa. Åtgärden används dock mycket sällan, och finansministern anser att den är för hård. I stället för han fram tanken på en dags indragen ersättning.

– Erfarenheter från Danmark, Holland, Schweiz och England är att de flesta reagerar redan på att man varnar dem, säger han till SvD, och fortsätter:

– Säger man att "nu bör du nog söka jobb, annars kommer det en p-bot" har det stora effekter på att folk kommer i arbete.

Bo Jangenäs, generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, tycker däremot att dagens sanktionssystem är bra utformat.

– Enstaka dagar indragna, jag tror inte att det skulle göra någon skillnad, säger han till TT.

– Och det blir ju en otroligt stor mängd ärenden som måste hanteras av a-kassorna med ett visst mått av rättssäkerhet, fortsätter Jangenäs, som pekar på stora byråkratiska problem om Borgs förslag skulle genomföras.