/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/svaller.jpg
Eva-Lena Kindstrand och Andrei Millan är fångvårdare på Österåkersanstalten. Pratstunderna med kollegorna ger möjlighet till andrum och till att prata om problem som är sekretessbelagda utanför arbetsplatsen. Foto: Jonas Ekströmer.

Skvallra mer så jobbar du bättre. Snacket över kaffekoppen är inte slöseri med tid utan viktigt och bra. Det håller oss friska, och får oss att utvecklas.

Är barnen friska igen? Hur gick det igår? Något nytt om schemat? När fångvårdarna på Österåkersanstalten träffas på morgonen blandas smått och stort, innan arbetsdagen börjar på riktigt med ett morgonmöte.

– Det blir mycket prat om sånt som hänt på jobbet, men också en del om barnen och annat, säger Eva-Lena Kindstrand.

Att småpratet mellan kollegor är viktigt är en självklarhet för henne, och hon får stöd av professor Gunnar Ekman på Handelshögskolan i Stockholm. Han säger att det är fel att se småprat och skvaller som något negativt. Det finns på alla arbetsplatser och är viktigare för hur jobbet fungerar än de formella mötena.

– I samtalet formas människans sätt att tänka. När viktigt blandas med oviktigt sker något man aldrig kan få ut av planerade möten eller skrivna regler, säger han, och tillägger att småpratet fyller en mängd olika funktioner.

Kollegorna lär ut
Eva-Lena Kindstrand som har arbetat på Österåker i tre och ett halvt år håller med. Det mesta om jobbet har hon lärt sig genom att prata med kollegorna.

– De har jobbat länge och har en enorm erfarenhet. Jag frågar hela tiden, och vi diskuterar ofta situationer som uppstår.
Som nyanställd kan jobbet som fångvårdare vara krävande. De intagna testar gränserna och då är det viktigt att få stöd av kollegorna. Men även för erfarna är det bra att diskutera hur man löser olika problem.

Enligt Gunnar Ekman bestäms mycket av det som sker på våra arbetsplatser i de informella samtalen. Skriftliga regler och order från chefer betyder mindre än många tror. På Österåker är det lagar och förordningar som styr arbetet, men de lämnar utrymme för olika praktiska lösningar.

– Reglerna styr, men de anpassas olika till vardagen. Alla avdelningar gör olika trots att vi har samma regler, säger Eva-Lena Kindstrand.

Att få prata av sig när det hänt något jobbigt är också en viktig funktion för småpratet. Kollegor ger bättre stöd och råd än andra eftersom de vet vad problemen handlar om och kan ge konstruktiva förslag.

Få invigda
– Man skulle inte orka om man inte hade kollegorna. Vi har ju dessutom sekretess, så om det har varit problem med en intagen kan jag inte prata med någon hemma om det.

Men det är inte bara jobbpratet som är bra. Även dösnacket om vardagsproblem, intressen och familj fyller en funktion. Arbetskamrater lär känna varandra och det gör att arbetet flyter bättre.

– Man vet hur de andra fungerar, kan vara ärlig och säga till direkt om någon gör fel. Då behöver det inte blir konflikter och skitsnack.

Allt skvaller är ändå inte bra. Att snacka skit bakom ryggen på arbetskamrater, och sprida elaka rykten bör man undvika, enligt Gunnar Ekman.

– Sen finns ju alltid risken att det blir för mycket av det goda. Man kan ju inte bara prata, man måste ju jobba också, säger han.

FAKTA: Posititvt med skvaller
•     Man lär sig av andras kunskap och erfarenheter.
•     Kreativiteten blir bättre. Det är lättare att pröva nya idéer och problemlösningar på kollegor än att gå in till chefen direkt.
•     Man kan prata av sig och behöver inte bära hem jobbproblemen.
Källa: Gunnar Ekman, professor på Handelshögskolan i Stockholm.