KULTURPOLITIK. Vid nedläggningen av Eisers trikåfabrik i Sjöbo blev ett stort antal kvinnor som arbetat där under större delen av sitt liv arbetslösa. Att förlora sin trygghet och inte minst sina arbetskamrater sedan många år tillbaka var en omskakande upplevelse. I en skrift med den talande titeln ”Under alla mina år på Eiser hittade jag inte många kalsonger med gylfarna hopsydda” berättar de kring arbetet på fabriken och den nya situationen som arbetslös. Så här skriver en av de f. d. sömmerskorna:

”Nu har ljudet av maskinerna tystnat. Efter 39 års slit är man inte lönsam längre. Nu har arbetarna i Riga fått våra jobb. Eisers VD påstod att företaget skulle försvinna. Själv skulle han kanske bli konsult i Afrika.”

På 1970-talet arbetade fler än 4000 finnar samtidigt på Volvo i Göteborg. Invandringen brukar inte få många sidor när vår moderna industrihistoria skrivs, även facken har varit hemmablinda. Därför var det viktigt för Volvos verkstadsklubb att organisera berättar- och skrivarcirklar. Ett resultat från dessa är boken Finska arbetare minns och berättar, utgiven i en volym både på svenska och finska.

En av de medverkande, Tarmo Ahonen, berättar om kampen för det finska språket. Trots att regeringen i en rapport till Europarådet erkänt att man drivit en hårdhänt försvenskningspolitik mot sina nationella minoriteter har den fackliga informationen på finska helt försvunnit, säger han.

Dags att slipa kulturpolitiken
Eiserkvinnorna och Volvoarbetarna är bara ett par exempel på alla de skrivprojekt som varit igång bland medlemmarna i LO-facken de senaste åren, för det mesta med bidrag från Kulturrådet.

Nu gäller det att strida för att vanliga människors berättelser från arbetslivet och de fackliga arbetsplatsbiblioteken får sina rättmätiga pengar när Alliansens kulturpolitik formuleras. Projekt som tillsammans med Läs för mig pappa och tvärfackliga bokombudsutbildningar kan ta åt sig äran av att ha vänt trenden när det gäller LO-männens låga bokläsande.

Från tongivande håll i fackföreningsrörelsen är man beredd att lyfta fram kulturfrågorna.

Vid årets seminarium ”Boken på arbetsplatsen” på Brunnsvik den 23–25 oktober ville IF Metalls ordförande Stefan Löfvén återupprätta novellen i fackföreningstidningarna och lovade att föra upp kulturfrågorna i LO:s styrelse. ”Tillgång till böcker och ett språk är ännu viktigare nu när vi kommer att se klassklyftorna öka”, menade han. ”Och den som inget säger blir själv formulerad”.

ABF:s förbundssekreterare Elsie Bäcklund-Sandberg och LO:s f.d. kulturansvarige Bertil Jansson menade att tiden nu är inne för arbetarrörelsen att slipa sin kulturpolitik. En politik som enligt Bertil Jansson, en av dem som var med om att författa 1974 års kulturpolitiska program, måste lägga stor tonvikt på kampen mot rasismen. Och han avslutade med ett obehagligt aktuellt citat ur Hamlet:

”Ur led är tiden. Ve! att jag är den som föddes att den vrida rätt igen”.

Lena Kallenberg
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören