Årets Socialistiskt forum på ABF i Stockholm äger rum lördagen den 18 november

Från klockan 10 parallella seminarier, debatter, filmer, litteratur: ”Konst som motstånd” i Katasalen; ”Ojämlikhetens pris” i Fabiansalen; workshop kring rödgrönt samarbete i Per-Albin- och Erlanderrummen; fack, feminism, frihetskamp överallt i huset; mot kvällen ”Politisk poesi för hjärtan som vill mer” och ”Sånger från barrikaderna”, därefter fest.

Hela programmet plus olika kringarrangemang.
 
JS
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören