Lagrådet har granskat regeringens a-kasseförslag och kom i dag, fredag, med sitt yttrande. Beredningen av a-kassan anses godtagbar.

Trots det skrivs det i yttrandet att regeringens förslag kan få konsekvenser som inte är ”helt neutrala” ur jämställdhetssynpunkt.

Sven-Erik Österberg (s) säger i en kommentar att han är förvånad över lagrådets bedömning.

– Trots att lagrådet har påpekanden när det gäller såväl jämställdheten som arbetslinjen och själva höjningen av egenavgiften så släpper det alltså igenom förslaget.

I sitt yttrande skriver lagrådet att frågan om jämställdhet ytterst är en fråga för en EU domstol.

Regeringen räknar med att lämna över sina förslag till nya a-kasseregler till riksdagen senast nästa torsdag, den 16 november.