/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/strath.jpg
Det första medlingsuppdraget slutade inte bra för Claes Stråth. Han jobbade tillsammans med en erfaren kollega. De medlade mellan Svensk pilot-förening och Flygarbetsgivarna. Men den erfarna medlaren åkte plötsligt på semester och ärendet slutade i konflikt. I dag kan Claes Stråth le åt minnet. Foto: Claudio Bresciani

Han kliver in i skådespelaren Lena Nymans före detta vardagsrum.
– Ja, hon bodde här för länge sedan. Det var hennes lägenhet.

Numera är det Claes Stråths arbetsrum. Det är lågt i tak och dörrposterna är smala. I höstas tog han över som gene-raldirektör för Medlingsinstitutet som ligger i en trång gränd i Gamla stan, Stockholm. Många har kallat honom Sveriges mest erfarna medlare.
Bakom sig har han ett 50-tal särskilda förordnanden och 300 regionala ärenden.

Det är erfarenheter han kan ha nytta av i den stundande avtalsrörelsen som spås bli den tuffaste på länge. Nära 60 fackförbund ska möta 50 arbetsgivarorganisationer och diskutera 500 kollektivavtal som berör nästan tre miljoner arbetstagare.

– Man behöver inte vara matematiker för att inse att konflikt-ytorna är många. Det vore konstigt om det inte blev några problem, säger han.

Gäller att inte gena
Samtidigt varnar han för att dra förhastade slutsatser.

– Det är inte alls säkert att de frågor som just nu står på högkant kommer att visa sig vara särkilt svåra senare.

Claes Stråth jobbade på Svenska Kommunförbundet i Stockholm  i många år, bland annat som förhandlingschef. Men 1991 flyttade familjen till Gränna. Ett märkligt karriärdrag för en man som vill syssla med arbetsmarknadsrelationer, kan tyckas.
Men flytten var ett livsval. Familjen resonerade fram och tillbaka. Den som blickar bakåt på sitt liv minns oftast enstaka händelser: giftermålet, barnens födsel, de nya jobben. Stora händelser. Men de stora händelserna är få. Vardagen förpassas ofta in i glömskans labyrint och livet rinner på.

– Därför ville vi göra ännu en medveten förändring, säger Claes Stråth.

Vilka egenskaper bör då en bra medlare ha?
Förtroende, svarar han. Förtroende från båda sidor. Flera gånger återkommer han till hur viktigt det är med social kompetens.
Jag kan inte låta bli att fråga om medling mest liknar diplomati eller psykoterapi.

Han skrattar till.

– Inget av det, svarar han. Det handlar nog mer om kreativitet.

Ofta har parterna låst sig fast vid en position. Då krävs det långa samtal för att de ska kunna se saken ur ett annat perspektiv.
Ingången till ett bra samtal kan dock skilja sig mellan fack och arbetsgivare. Claes Stråth tänker på Jan Sjölin, Kommunals tidigare avtalsombudsman.

Sjölin beskrev det som att den som talar till en företrädare för arbetsgivaren bör tala till dennes hjärna. Den som talar till en facklig företrädare bör tala till både hjärnan och hjärtat.

– Det ligger något i det, säger Claes Stråth. En arbetsgivarföreträdare är ju anställd att göra ett jobb, medan en facklig ledare ofta även varit med och byggt upp en rörelse och därmed strider på ett annat sätt för sina frågor.

Är de fackliga representanterna då svårare att ha att göra med för en medlare?
– Nej, svarar han. De enskilda omständigheterna avgör.

Oftast är det syndikalisterna som hamnar i konflikt med arbetsgivarna. Näst högst upp på konfliktlistan kommer LO-förbunden, medan tjänstemän och akademiker sällan använder sig konfliktvapnet. Medling. Det är lätt att föreställa sig bistra miner och hårda ord. Claes Stråth säger att det visserligen kan förekomma men att det ofta är tvärtom. Vanligtvis träffar han parterna var och en för sig.

– Och ofta är det en trevlig atmosfär under medlingen. De som har den här typen av uppdrag har ofta en stor social kompetens. Flertalet är trevliga att ha att göra med, säger han.

I den trånga korridoren utanför arbetsrummet hörs plötsligt ett surr från faxen.

– Är det ett varsel? undrar Claes Stråth.

Och det är det. Hotell- och restaurangfacket i Göteborg kräver kollektivavtal på ett fik.

FAKTA: Claes Stråth.
Familj: Hustru, en son och en dotter.
Arbete: Generaldirektör på Medlingsinstitutet.
Bra medlaregenskaper: Att kunna skapa ett bra samtalsklimat. Social kompentens.
Bor: I Gränna men pendlar till Stockholm.
Bästa transportmedlet: Tåg. Har haft årskort på SJ i 25 år.
Berömda medlingsuppdrag: Vaxholm, Kommunals konflikt 2003, Toys R Us-strejken samt bussförarnas kisspauskonflikt.
Hobbyer: Rider. Sitter i styrelsen för fotbollslaget Gränna AIS och ortens tennisklubb under förutsättning att han själv slipper utöva sporterna. Lobbar i stället för byggandet av idrottsanläggningar.