Fattiga drabbas oftare av våldsbrott och stöld. Är du fattig är risken att råka ut för våld eller hot mer än dubbelt så stor som för andra grupper.

Dessutom är risken att någon gör inbrott i eller stjäl ditt fordon större. 28 procent för fattiga jämfört med 22 procent för övriga.

– Fattigdomen i sig gör att risken att utsättas för brott ökar, säger sociologen Daniel Larsson, Umeå universitet.

I sin avhandling, Exposure to crime as a consequence of poverty (utsatthet för brott som en följd av fattigdom), undersöker han fattigdomens konsekvenser. En del av resultaten förvånar. Att fattiga oftare drabbas av våld- och egendomsbrott, exempelvis inbrott, har tidigare förklarats med att de bor i särskilt utsatta områden.

Daniel Larssons forskning pekar i stället åt att fattiga har en större risk att utsättas för brott även om de bor i finare bostadsområden.
Förklaringen har med umgänget att göra. De som är fattiga umgås ofta med andra fattiga och i den gruppen är andelen som begår den typen av brott högre jämfört med övriga befolkningen.

I sin avhandling har Daniel Larsson även gjort en internationell utblick och tittat närmare på bland annat Storbritannien. Andelen fattiga som utsätts för brott är ungefär lika stor i de båda länderna. Där uppger 6 procent i den gruppen att de utsatts för våld eller hot senaste året, i Sverige är motsvarande siffra 4 procent. Även andelen som utsatts för egendomsbrott ligger nära varandra.

– Samtidigt är britter mer rädda för brott än svenskar, säger han.

Delvis kan det ha med arbetsmarknaden att göra. I Storbritannien är arbetsmarknadens mer flexibel och för utsatta grupper finns en stor oro för vad som kan hända ifall de förlorar jobben.

– Oron är nog generellt större i Storbritannien, säger Daniel Larsson. Det är med andra ord inte bara oron att utsättas för brott.

FAKTA: Vem är fattig?
Det finns flera sätt att räkna på. Det ena är att säga att de hushåll som har mindre än 60 procent av medianinkomsten är fattiga. Daniel Larsson har i stället tagit reda på vilka som själva anser sig vara fattiga. Statistik från Statistiska centralbyrån beskriver om personer har vissa statussaker, eller om de vill ha men inte har råd att skaffa dessa saker. Svaren värderas sedan och sätts ihop till ett index. I Sverige anses 10 procent av befolkningen vara fattig.