Ledande företrädare för demokraterna i representanthuset har deklarerat att frågan om minimilönerna ska tas upp inom de första hundra timmarna när den nya kongressen tillträder efter nyår.

Det starka allmänna stödet för en höjning gör, enligt bedömare, det svårt för president Bush och kongressens republikaner att stopp för förslaget. Den federala minimilönen som nu uppgår till 5 dollar och 15 cent har varit oförändrad sedan 1997, den längsta perioden i historien.

I de sex delstater, som höll folkomröstning om höjning av minimilönen på delstatsnivå, röstade väljarna för att de lägsta betalda arbetarna ska få en lönehöjning. Valresultatet i flertalet av dessa var betryggande – över två tredjedelars majoritet.