Den kritiska rapporten om Turkiet tar emellertid också fram att stora framsteg har gjorts i lagstiftningen både för att förbjuda barnarbete och stärka kvinnornas rättigheter.

Granskningen är ett steg i Turkiets process mot medlemskap i EU.

Kommissionen är mest kritisk mot att implementeringen och tillämpningen av lagarna går trögt. Främst gäller det de fattigaste sydöstra delarna av landet.

Facken
För de fackliga rättigheterna har inga framsteg gjorts, enligt rapporten. Rätten att organisera sig fackligt måste stärkas, liksom strejk- och lockouträtt samt förhandlingar om kollektivavtal, anser kommissionen.

I den turkiska grundlagen finns tre icke-muslimska minoriteter angivna, nämligen judar, greker och armenier. Men det finns andra grupper i Turkiet som utifrån internationell standard borde ges rätt till minoritetsställning, enligt rapporten.

Hotar
Kommissionen föreslår dock inte att förhandlingarna med Turkiet avbryts. Samtidigt hotar ordförande José Manuel Barroso med ”nya rekommendationer” till regeringschefernas toppmöte i december om inte Turkiet snabbar på med reformerna.

Även kandidatländerna på Balkan fick kritik. Kroatien måste göra mer för att ställa krigsförbrytare inför rätta och för att skydda vittnen.

Läs också: nyhetsartikeln "Turkiska facket hoppas att EU ska bana vägen"
Läs också: en intervju med författaren Yesim Arat
Läs också: nyhetsartikeln "Kollektivavtalet – en turkisk hägring"