IF Metalls avtalssekreterare Anders Tiderman säger att det är fel att han inte skulle ha talat om sin åsikt om nivån på satsningen på lägstalöner i diskussionerna om den gemensamma avtalslinjen.

– Jag har hela tiden hävdat att vi ska ha en större satsning på lägstalönerna som ett alternativ till jämställdhetspotten. Men att siffran skulle vara just 1.400 kronor bestämdes sent, säger Anders Tiderman.

Andra som deltagit i dessa möten säger att detta inte stämmer. Anders Tiderman har, enligt LO-Tidningens källor, inte vid något tillfälle argumenterat för en större satsning på avtalets lägstalöner.