Arbetstakten har drivits upp i Europa. I första hand sliter unga arbetare med yrkesutbildning i ett hårt tempo.

Var femte år kommer arbetslivsinstitutet i Dublin med en bred genomgång av villkoren för arbetstagarna både när det gäller hälsa, arbetsorganisation, arbetstider, utbildningsnivå och andra anställningsförhållanden.

Nästan 30.000 arbetstagare i 31 länder har intervjuats under förra året. Förutom EU:s 25 länder finns också Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Turkiet samt Schweiz och Norge med i undersökningen.

Stabilt läge
Trots nya medlemsländer i EU är situationen i genomsnitt ganska stabil och lik den som kom fram för fem år sedan. De allra flesta arbetar fortfarande mellan nio och fem trots den snabbt växande tjänstesektorn. 66 procent av arbetstagarna finns i denna, numera den största sektorn av alla i Europa.

Några förändringar sticker ut. Arbetstakten har drivits upp. Fler och fler arbetar mot hårt satta mål. Främst är det unga yrkesutbildade arbetare som arbetar i hög takt. 32 procent uppger att de hela dagarna arbetar i högt tempo och 36 procent att de arbetar mot snäva produktionsmål.

Många nöjda
Trots det är 80 procent nöjda och mycket nöjda med sina arbeten, och färre än för fem år sedan anser att de riskerar sin hälsa. I Bulgarien och Rumänien är fler utsatta för hälsorisker än i andra länder.

Bland dem som arbetar mer än 48 timmar i veckan, ungefär 14 procent, är emellertid nästan hälften missnöjda med att de inte får ihop arbete och privatliv. Bland de 31 länderna har Turkiet den största andelen som arbetar mer än 48 timmar per vecka.

Långa dagar
Långa dagar på arbetet är främst ett manligt problem. När Dublininstitutet räknar in allt arbete, även det som utförs i hemmen, så tar kvinnorna täten.

Våld och hot om våld är mer utbrett i norra Europa. En högre andel än genomsnittet rapporteras från Nederländerna, Frankrike och Storbritannien.

På finska arbetsplatser går det allra hetast till, enligt rapporten. 17 procent av arbetstagarna uppger att de varit utsatta för olika typer av hot och mobbning på sitt arbete. Det är den högsta andelen bland alla undersökta länder.

FAKTA: Syftar till förbättring
EU:s arbetslivsinstitut heter European foundation for the improvement of living and working conditions. Kontoret ligger i Dublin i Irland. Arbetet går ut på att undersöka arbetsvillkoren och göra jämförelser mellan länderna som sedan ska leda till förbättringar.