IF Metalls ordförande Stefan Löfven tror inte att förbundets avtalssekreterare berättade om den stora metallsatsningen på avtalets lägstalöner när LO-samordningen diskuterades.

– Jag har inte drivit att lägstalönerna ska höjas med 1.400 kronor. Sen vet jag inte vad som sagts i på avtalssekreterarnas möten.

Stefan Löfven betonar att han och IF Metall inte är emot en satsning på jämställda löner. Och jämställdhetspotten är säkert alldeles utmärkt för förbund som Handels och Kommunal. Det är bara den tekniska utformningen han vänder sig mot.

Han anser att den kan få underliga konsekvenser som att avtalsområden med förhållandevis hög lön och stor andel kvinnor tillåts kräva högre lönepåslag än ett område med få kvinnor och låg lön. Dessutom tycker han att det inte blir rätt att de privatanställda tvätteriarbetarna ska gå ut i sympatiaktion för andra med högre lön och större andel kvinnor.

Kunde ni inte ha ställt särskilda krav för tvätterierna?

– Om vi ställt kompensationskrav hade det varit konstigt. Modellen haltar redan från början.

Din reservation i LO-styrelsen försvagar LO-samordningen. Är det värt priset?

– Självklart var det inte roligt och inte lätt, men jag har gjort den bedömningen. Förslaget strider mot min fackliga logik och jag vill ha ett förslag som jag kan ta hem. Det är bättre att säga till nu än mitt under pågående förhandlingar till våren.

Är inte risken att både Facken inom industrin och LO-samordningen försvagas?

– Industriarbetsgivarna ser att vi håller ihop och är en stark motpart. Facken inom industrin har sin styrka. Om LO-samordningen spricker – ja då försvagas den.

En del påstår nu att IF Metall aldrig velat komma överens med de andra LO-förbunden. Vad säger du om det?

– Det är fel. Om det vore så skulle vi aldrig ha lagt ner så mycket tid på LO-samarbetet och på egna utredningar. Vi har försökt hitta lösningar, men det finns en gräns.

En del påstår också att det hela för IF Metalls del handlar om att stärka Facken inom industrin på LO:s bekostnad. Vad säger du om det?

– Helt fel. Vi vill ha ett starkt Facken inom industrin och vi vill ha ett starkt LO. Det finns inget egenvärde i att försvaga LO.

Stefan Löfven säger att det nu är tid för reflexion och diskussion fram till den 1 december då LO-förbunden ska ge besked om sin syn på LO-styrelsens avtalsförslag. Han tror att det finns en möjlighet att lösa problemen.