Sannolikt kommer frågan om arbetstiden att lyftas till regeringschefernas toppmöte i december.

Finland försökte i dag, tisdag, lägga fram ytterligare en kompromiss när den första förkastats, men gav upp kort därefter.

Storbritannien fick i kompromissen möjlighet att ha kvar undantaget från regeln om max 48 timmars arbetsvecka. Den möjligheten till opt-out, undantag i individuella avtal, vill andra länder fasa ut.

Sverige går med på kompromissen mot att få bort verkningarna av två EU-domar om att jourtid är arbetstid och att kompensation ska tas ut i nära anslutning till jouren.

Men misslyckandet är ett faktum. Det är sjätte gången på tre år som ministrarna åkt hem utan någon lösning.

Europafacket var mycket kritiskt till den finländska kompromissen. Domarna om jourtid skyddar arbetstagarna och opt-out ska fasas ut, anser facken.