LO begärde i våras förhandlingar om en bättre avtalspension – sedan tjänstemännen i PTK träffat nytt pensionsavtal med arbetsgivarna. Nu avbryter Svenskt Näringsliv diskussionerna.

– När LO går ut med mycket höga krav på löneökningar och inte nämner kostnaderna för pensionsförbättringarna med ett ord, finns det ingen förutsättning att fortsätta förhandlingarna, säger Jan-Peter Duker, vice vd på Svenskt Näringsliv till LO-Tidningen.

Sämre pension
När privattjänstemännen i PTK kom överens med arbetsgivarna om en ny plan för ITP-pensionen konstaterade LO att arbetarnas avtalspensioner var sämre.

Båda systemen baseras på en pensionspremie som arbetsgivaren varje månad betalar in för varje anställd, men ITP-avtalets premie är 4,5 procent av lönesummor upp till taket i den allmänna pensionen mot 3,5 procent för LO:s  medlemmar. Ovanför taket betalar arbetsgivarna in 30 procent för tjänstemän, men fortfarande bara 3,5 för arbetare.

LO:s krav i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv var samma premier som för tjänstemännen.

I dag ligger taket på 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en årslön på 333.750 kronor eller 27.800 kronor i månaden.

Kräver avräkning
Jan-Peter Duker säger att Svenskt Näringsliv gärna ser att LO-medlemmarna får samma avtal som tjänstemännen, men att det kostar. I vissa branscher motsvarar kostnadsökningarna upp till 6 procent i löneökning, och det måste, enligt arbetsgivarna, räknas med i de kommande avtalsförhandlingarna.

– Vi har hela tiden varit väldigt tydliga med att det inte finns några gratispengar som regnar från himlen. Det finns goda möjligheter att finansiera pensionsförbättringarna genom avräkningar i de kommande avtalsförhandlingarna, men det finns inget som tyder på att LO tagit med sådana beräkningar när de lägger fram sina avtalskrav, säger Jan-Peter Duker.

Meddelade LO
När LO i går, måndag, presenterade sina krav inför avtalsrörelsen reagerade arbetsgivarna på att någon avräkning för pensionskostnaderna inte nämns, och Jan-Peter Duker säger att han därmed inte har mandat att fortsätta förhandlingarna.

I förmiddags meddelade han LO att pensionsförhandlingarna avbryts, men att de kan tas upp igen om LO går med på att kostnaderna ska räknas med i avtalskraven.

– Nu ligger bollen hos LO. Vi måste ha en samsyn om hur pensionsavtalet ska finansieras innan det finns någon anledning att ta upp förhandlingarna igen.

Lena Blomquist
08-796 27 98
Skriv ett e-brev till reportern