Än är inte alla beslut fattade. LO-styrelsen bestämde i dag, måndag, vilka nivåer lönekraven i den kommande avtalsrörelsen ska ligga på. Där reserverade sig IF Metalls Stefan Löfven.

Nu ska förbunden var för sig ta ställning till LO-styrelsens uppfattning och presentera sin hållning senast den 1 december. Först då kommer LO-samordningens status att vara klar.

Transports ordförande Per Winberg tycker att reservationen försvagar beslutet mycket.

Ingen samordning
– IF Metalls inställning gör att det inte finns någon samordning i praktiken. Det gör att deras avtal inte kan vara normerande för oss andra, säger Transportordföranden.

En del av samordningen är att LO-styrelsen ska fatta beslut om vilket av de först slutna avtalen ska vara lönenorm i de andra LO-förbundens förhandlingar. För många har det också varit självklart att det kommer att bli ett av IF Metalls avtal som sätter normen.

Resten fortsätter
– Skulle det gå så illa att IF Metall efter den 1 december har Stefan Löfvens uppfattning så ställer de sig utanför alltihopa, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

– Då har vi inga formella förpliktelser mot varandra och heller ingen gemensam norm.

Handels ordförande anser dock inte att det behöver betyda slutet för all samordningen. De övriga LO-förbunden kan fortsätta samarbeta om avtalslinjen.

Annan norm
Elektrikernas ordförande Stig Larsson säger att resultatet kan bli att ett annat avtal än ett Metallavtal blir lönenorm för de övriga LO-förbunden.

Hotell- och restaurangs Ella Niia och Kommunals Ylva Thörn har ingen uppfattning i dag utan vill vänta till den 1 december med sina ställningstaganden.

– IF Metall borde begrunda sin inställning. Jag har inte gett upp utan hoppas fortfarande att LO får en enhetlig avtalslinje, säger Ylva Thörn.

Grafikernas ordförande Jan Österlin tycker inte att det behöver vara någon konflikt mellan de olika ståndpunkterna i LO-styrelsen. Han tycker LO-styrelsens beslut om nivåer är bra och balanserat, men har anser samtidigt att Facken inom industrins prioritering av lägstalöner är mer användbar för Grafikerna som har en låg andel kvinnor.

Ger inte upp
LO:s avtalssekreterare Erland Olauson är bekymrad över förbundsordförandena inte lyckats enas om siffersättningen av de principer som LO:s repskap tidigare slagit fast.

– Att Stefan Löfven har reserverat sig innebär att det här inte är enkelt, säger Olauson till TT. Men Stefan har också sagt att han ska ta med sig det här beslutet och analysera det närmare.

IF Metalls ordförande har förklarat sin ståndpunkt för TT:

– Samordningens kvinnopotter och krav på sympatiåtgärder skulle betyda att våra lägst avlönade kvinnor skulle behöva gå ut i sympatiåtgärder med andra anställda som högre lön än de själva, säger Stefan Löfven.