Arbetare i privat sektor fick upp lönen med 2,7 procent under samma tid som tjänstemännen ökade med 3,3 procent. Statistiska centralbyrån kom med sin lönestatistik i dag, måndag.

Löneökningarna för övriga sektorer låg i augusti drygt en halv procentenhet lägre än tjänstemännen räknat på årsbasis. Men tack vare höga löneökningar i slutet av 2005 är dock statligt anställdas påslag i genomsnitt lika höga som tjänstemännens räknat på de senaste 13 månaderna.

Genomsnittlig löneökning på dessa 13 månader är för tjänstemän och statligt anställda 3,2 procent, för kommun- och landstingsanställda 2,8 procent och för privatanställda arbetare 2,7 procent.