825 kronor till de flesta. Ytterligare 205 kronor per anställd kvinna i en jämställdhetspott. Samt en ökning av avtalens lägstalöner med 910 kronor.

Så ser LO-förbundens gemensamma krav i den kommande avtalsrörelsen ut. IF Metall har dock ställt sig vid sidan av den gemensamma LO-linjen och reserverade sig på mötet med LO-styrelsen i dag måndag.

Lönekraven är uttryckt som 825 kronor, dock lägst 3,9 procent. Det betyder att alla med en lön under 21.150 kronor ska få mer än 3,9 procent. Jämställdhetspotten är en insamlingsmodell, som gäller alla kvinnor med en lön under 20.000 kronor.