Arbetsmiljön står högst på dagordningen inför HTF:s avtalsförhandlingar. Det handlar både om, när och hur länge medlemmarna ska jobba – men också om friskvård.

– Fler och flera av våra medlemmar dras in i att arbeta på obekväma tider. Inom flyget har det nästan blivit skiftgång och det gäller hela distributionsnäten. Målet är att produkten aldrig ska lagras utan alltid vara på väg, konstaterar Holger Eriksson, avgående förbundsordförande i tjänstemannafacket HTF.

Förbundet har inga planer  på att driva några krav på en generell arbetstidsförkortning utan siktar in sig på arbetstidsmåttet för vissa grupper. Holger Eriksson tar ett exempel med gym som ofta har öppet sent på kvällarna.

– I första hand handlar det inte om att höja ob-tilläggen. För tjänstgöringstiden sliter ändå lika mycket på kroppen. Att lägga om verksamheten helt kan vara svårt för arbetsgivaren. Men då är frågan om en heltidstjänst verkligen ska vara åtta timmar per dag.

Kraven är alltså en kombination av bättre ersättning och förkortade arbetstid. Även medlemmar som arbetar på traditionella kontorstider har efterfrågat förändringar.

– Många företag har fast kontorstid. Det kan vara en knepig sak för föräldrar att lösa. Det räcker med ett litet ”fel” i de fasta tiderna för att det ska orsaka stora problem.

På de regionala avtalskonferenserna har även frågan om friskvård kommit upp. Medlemmarna efterfrågar både mer friskvård och i viss utsträckning även att få vårda sig på arbetstid.

FAKTA: 160.000 är med i HTF
Tjänstemannaförbundet HTF organiserar 160.000 medlemmar inom privat handel, transport och service. Förbundet är Sveriges femte största och ingår i TCO. HTF:s kongress har tidigare i höst enats om att försöka slå sig samman med Sif.