/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/kvinnok2.jpg
Året var 1993 när Rolf Andersson lanserade förslaget om kvinnopotter. Nu gör LO hans förslag till sitt. Foto: Janerik Henriksson.

Nöjd kan Kommunals utredningschef Rolf Andersson se hur ett av hans gamla förslag om särskilda kvinnopotter slagit igenom i LO:s samordning inför avtalsrörelsen. Varför det sker just i år vet han inte.

– Kanske det beror på att kvinnorna ställer krav. Det går inte att krypa undan längre. Det finns inga hållbara politiska argument mot kvinnopotter.

Redan 1993 lanserade Rolf Andersson ett förslag om kvinnopotter för att komma åt löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Modellen användes delvis under avtalsrörelsen 1995, utan någon större effekt. I Kommunals lönepolitiska program från 2004 återkom förslaget.

Låga odds
Den här gången är förutsättningarna att lyckas bättre än de var 1995, tror Rolf Andersson. Det är relativt goda tider, och både män och kvinnor kan få reallöneökningar. Och det finns utrymme för att ge mer till de kvinnodominerade områdena.

Låglönesatsningar, som hittills varit det LO-förbunden prioriterat, är inte lika träffsäkert, enligt Rolf Andersson. Kvinnopotterna höjer genomsnittslönen för kvinnorna så att den närmar sig männens.

– Lönerna ska inte vara lika för alla, men genomsnittet ska vara det. Sen ska vi ha en lönespridning för både män och kvinnor.
Liknar det som LO-förbunden enats om i år – en jämställdhetspott som tillfaller avtalsområden i proportion till andelen kvinnor som har en lön lägre än 20.000 kronor – era förslag?

– Ja, vi skriver i den lönepolitiska rapporten att om kvinnopotten blir en halv procent så får Kommunal 0,8 och IF Metall 0,2 procent extra. Vilket motsvarar andelen kvinnor i respektive förbund.

Är LO:s samordningsbeslut tillräckligt bra?
– Ja, om det upprepas, inte om det bara blir en enda gång.

Rolf Andersson tror inte att jämställdhetspotterna automatiskt kommer åt problemet att kvinnor inom vissa branscher har de lägst betalda befattningarna och männen de högst betalda. Allt beror på hur det enskilda förbundet hanterar potterna.

– Och det avgörs i förhandlingar. Det är inte LO:s representantskap som sätter lönerna, säger Rolf Andersson.

Läs också: nyhetsartikeln "LO enigt om det mesta"
Läs också: nyhetsartikeln "Avtalsgnissel på ABB"