Förra veckans enighet kring principerna om avtalslinjen på LO:s representantskap har i dag, torsdag, förbytts i kris och skilda uppfattningar om nivåer på lönekraven – och kvinnosatsningen.

Avtalssekreterarna har avslutat sitt arbete och de kunde inte finna någon gemensam uppfattning. Nu hänger allt på LO:s styrelse som beslutat om ett extra möte före sitt ordinarie möte på måndag eftermiddag.

Kvinnopotten
En del konstaterar torrt att det inte gick att uppnå enighet. Andra säger att motsättningarna rör jämställdhetspotten, vars syfte är att ge större löneökningar till kvinnodominerade branscher. IF Metall vill dra ner på jämställdhetspottens storlek medan de flesta andra förbund vill ge den stor betydelse.

– För våra medlemmar får jämställdhetspotten inget genomslag, säger Gunnar Ericson, Byggnads avtalssekreterare. Men vi är för den av solidariska skäl och vi vill att den ska vara så stor så att den får ordentlig betydelse för förbund som Handels och Kommunal.

Stämningen efter mötet i dag, torsdag, beskrivs som upprörd.

– Det här är fullkomligt obegripligt. Det handlar om att vägra halva befolkningen en värdig löneökning, säger Handels avtalssekreterare John Haataja.

Allvarligt läge
Han uppfattar situationen som mycket allvarlig:

– När en församling av avtalssekreterare inte kan komma överens är det alltid allvarligt.

Sekos Sven-Olof Hellman är mer försiktig i sina uttalanden:

– Vi har inte lyckats enas kring en gemensam uppfattning. Utgången beror nu på vad LO-styrelsen kan komma fram till.

IF Metalls avtalssekreterare Anders Tiderman vill inte ge några kommentarer.

3,9 procent
LO:s representantskap har beslutat om en avtalslinje som innebär ett allmänt lönepåslag, en särskild satsning på lägstalönerna och en jämställdhetssatsning.

I avtalssekreterarnas diskussioner finns fler olika förslag. Ett återkommande förslag är dock ett allmänt lönepåslag på 3,9 procent. Till det kommer höjningen av lägstalönerna samt jämställdhetspotten.

På måndag ska både LO och Facken inom industrin presentera sina avtalsplattformar. LO har ännu inte lyckats finna en gemensam linje. Enlig uppgift till LO-Tidningen finns det ingen jämställdhetspott i avtalskraven, som Facken inom industrin lägger fram.