Det saknas pengar till att skriva en slutrapport om försöket med förkortad arbetstid. Arbetslivsinstitutets projekt har hittills kostat 80 miljoner kronor.

Försöket, som sjösattes av den tidigare regeringen och samarbets-partierna, ska studera effekterna på hälsan av kortare arbetstid. De sista uppgifterna samlas in i höst. Uppdraget ska enligt planerna redovisas senast vid halvårsskiftet nästa år.

– Vi diskuterar med näringsdepartementet just nu. Och vi hoppas få pengar till en rapport. Annars slängs pengarna i sjön. Flera års arbete blir förgäves, säger Carina Bildt, som leder projektet.

I projektets budget finns inga pengar avsatta för att skriva en rapport – alla anslag kommer årsvis, enligt Carina Bildt ­– och nu när Arbetslivsinstitutet ska läggas ner är det ännu svårare att få nya pengar, tror hon.

I försöket ingår en grupp på 462 personer i offentlig sektor som fått sin arbetstid sänkt till 75 procent med bibehållen lön. Gruppens hälsa jämförs med 374 personer som inte kortat sin arbetstid.

Läs också: nyhetsartikeln "Forskning om Europa i fara"

Läs också: nyhetsartikeln "Sista kursen för fackligt aktiva"