/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/holger.jpg
Dags att ta farväl. Holger Erikssons karriär som förbundsordförande för HTF är slut och han tömmer sitt kontor. Samtidigt funderar han över om dagens avtalsmodell är den rätta. Foto: Pontus Lundahl.

– Vad är det som säger att industrin ska stampa takten i avtalsrörelsen?
HTF:s avgående ordförande tror på ett systemskifte, gärna i linje med LO-ekonomernas tankar. Holger Eriksson antyder även att det kan finnas utrymme för större löneökningar.

Efter nästan 25 år i tjänstemannafacket HTF:s förbundsledning och elva år som ordförande avgår Holger Eriksson. Samtidigt blickar han bakåt.

– Teknikföretagen har hävdat, år efter år, att de har ensamrätt på att gå i täten på grund av att de är konkurrensutsatta. Men de kan ju gå och snacka med våra anställda på SAS och fråga om inte de är det, säger han med eftertryck.

Enligt Holger Eriksson är det dags att tänka om när det gäller industriavtalets betydelse för resterande fackförbund. Han tar upp LO-ekonomernas förslag från i våras där de pekade på tre olika modeller för att förändra avtalsrörelsen.

– Den första innebär att exempelvis Konjunkturinstitutet går in och lägger grunden i avtals-rörelsen, den andra att alla parter försöker nå en överenskommelse i förväg och den tredje modellen innebär att de fackliga organisationerna själva gör det.

– Jag tycker att man ska försöka med modell nummer två. Det vore en enorm styrka för förhandlingssystemet och den svenska modellen. Inte bara på den fackliga sidan. Även på arbetsgivarsidan finns en längtan efter en annan modell.

Blandar äpplen och päron
Det största felet med dagens system är enligt Eriksson att vitt skilda branscher klumpas ihop.

– Varje område måste leva på sina egna meriter. Då går det visserligen inte heller att ta rygg, det måste man vara klar över. Men det vore ändå ett rimligare system.

För hans egen del blir det inga fler nattmanglingar. Men hans efterträdare, Bengt Olsson, ska ha rott i land ett avtal senast den sista mars.

– Hela idén är ju att vi ska ha nya avtal innan de gamla går ut. Men dagens system, där alla först ska vänta in teknikföretagen, gör att hela vår förhandlingsperiod brinner inne.

Tror på att begära mer
När det gäller lönenivån i årets avtalsrörelse är det inte riktigt klart än. Men Holger Eriksson öppnar för att det kan bli aktuellt med betydligt högre krav än tidigare.

– Större delen av 90-talet kännetecknades av låga nominella ökningar som ändå gav bra reallöneökningar. Men det är klart att det väcker frågan om vi har tagit i tillräckligt i våra krav.

Och det handlar inte bara om vad som hamnar i medlemmarnas plånböcker.

– Inflationsmålet på två procent borde kanske vara tre i stället. Risken är annars att vi får för små marginaler för att smörja ekonomin.

Läs också: nyhetsartikeln "Ob-tid ska betalas i pengar – och tid"
Läs också: om LO-ekonomernas förslag, artikel från 20 april 2006
Läs också: om LO-ekonomernas förslag, artikel från 28 april 2006