Nya moderata statssekreteraren Ingemar Hansson har alltid haft många egna åsikter i den ekonomiska debatten. Han har fört fram dem både som chef för Konjunkturinstitutet och när han tidigare var opolitisk chef för den ekonomiska avdelningen på finansdepartementet.

Att han nu blir en politiskt tillsatt tjänsteman hos en moderat finansminister ser LO:s chefekonom Dan Andersson med blandade känslor.

– Jag sörjer djupt att han går från att ha varit neutral ämbetsman till att bli tjänsteman i en borgerlig regering. Vi behöver personer som är neutrala teknokrater med hög integritet och kunskap, säger han.

– I och för sig har jag sett att han inte är socialdemokrat men han har varit väldigt balanserad och självständigt i sin syn, både när det gäller penningpolitiken och förslag om att förändra lagen om anställningsskydd.

Kommer han att göra ett bra jobb?

– Han blir i alla fall en formidabel motståndare.

Ingemar Hanssons huvudansvar hos Anders Borg blir området skatter.