/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/allundh2.jpg
Anna-Lena Lundh konstaterar att det kommer stå Hotell- och restaurangfackets medlemmar dyrt att bli arbetslösa. Foto: Fredrik Persson.

De nya a-kassereglerna slår hårt mot hotell- och restauranganställda och andra som pendlar mellan jobb och arbetslöshet. I branscher där behovet av rörlig arbetskraft är stort kan a-kassan sänkas drastiskt.

Det svänger i hotell- och restaurangbranschen. Under jul, nyår och sommar är det högtryck. Restaurangerna och hotellen är välbesökta och arbetsgivarna behöver personal. Svårare är det under sena höstar och tidiga vårar. Då är behovet mindre och arbetslösheten stiger.

– En tredjedel av alla i vår a-kassa får ersättning minst en gång om året, säger Anna-Lena Lundh, tillförordnad föreståndare på Hotell- och restaurangfackets a-kassa.

Regeringen ändrar nu sättet att beräkna normalarbetstiden för arbetslösa. I dag räknas ersättningsnivån ut på det mest förmånliga sättet av två: antingen bygger den på lönen under de senaste sex månaderna eller på lönen under de senaste tolv månaderna.

Många blir kvar
Efter årsskiftet ska endast de senaste tolv månaderna räknas. För det stora flertalet på arbetsmarknaden får inte förändringen någon större praktiskt betydelse. De flesta jobbar kvar på samma ställe under lång tid och hoppar inte mellan jobb. Men för den växande grupp som verkar inom områden där behovet av flexibel arbetskraft är stort så blir det stora förändringar.

Restauranganställda, byggjobbare, musiker och skådespelare är exempel på sådana grupper. Anna-Lena Lundh har för LO-Tidningens räkning tagit fram ett typexempel för hur regeringens lag kan slå mot medlemmarna i hennes a-kassa.

Exempelkvinnan finns inte i verkligheten men vi kan kalla henne Sofia. Hon jobbar på krogar och anmälde sig som arbetslös den 1 november. Med dagens regler skulle Sofia få en a-kasseersättning på 587 kronor om dagen. Om vi i stället använder räknesättet som regeringen vill införa sänks a-kasseersättningen drastiskt.

– Hon får då endast 386 kronor om dagen, säger Anna-Lena Lundh.

Det betyder att Sofia får en sänkning med 201 kronor om dagen, vilket motsvarar drygt 4.000 kronor i månaden.

Rubbar uppgörelse
Skådespelarnas fack, Teaterförbundet, är också kritiskt till förändringen. Förbundsdirektören Jaan Kolk säger att medlemmar kan drabbas av en halvering av a-kasseersättningen. Teaterförbundet har kommit överens med arbetsgivarna om att de inte behöver erbjuda fast anställning. Även facket ser en konstnärlig poäng med stor rörlighet på arbetsmarknaden. Det inser även svårigheten att heltidsanställda i en bransch med galor och evenemang som mest inträffar under jul och sommar.

– Signalen från regeringen är nu att vi har gått fel väg. Vi bör slåss för en traditionell facklig linje och kämpa för fler tillsvidareanställningar, säger Jaan Kolk och anklagar regeringen för att vara inkonsekvent.

Å ena sidan vill den öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, å andra sidan sänks ersättningen för de grupper som är flexibla.

–  Det blir motsägelsefullt, säger han.

FAKTA: Så räknade vi ut Sofias a-kassa
Vi utgick från en situation som är normal i restaurangbranschen. Sofia är timanställd och tjänar 96,50 kronor i timmen, en normal lön. Hon anmälde sig som arbetslös den 1 november i år. För att räkna ut hennes ersättning måste man veta hur hon jobbat senaste året. Vi räknar med att hon jobbat deltid två månader, heltid sju månader och varit arbetslös tre månader.

Då normalarbetstiden räknas ut i det gamla systemet, räknar handläggaren på a-kassan de sex senaste månadernas arbete, månader där Sofia varit arbetslös tas bort. Den normalarbetstid som hon ska få ersättning för räknas då fram till 38 timmar i veckan vilket ger en dagersättning på 587 kronor.

Med de nya reglerna kan inte några arbetslöshetsmånader räknas bort. Sofias nya normalarbetstid beräknas då i stället till 25 timmar i veckan vilket ger en dagersättning i a-kassan på 386 kronor om dagen.

Läs också: nyhetsartikeln "Den 14 december blir fackets protestdag"