Fria fackföreningsinternationalen (FFI) med 155 miljoner medlemmar går ihop med Arbetets Världskonfederation (WCL) som har 26 miljoner medlemmar. Tillsammans skapar de ITUC.

I måndags och tisdags fattade de bägge internationalerna det formella beslutet att upplösa sina organisationer, skriver FFI i ett pressmeddelande från Wien, där fusionskongressen hölls.

Vid sidan av FFI och WCL ansluter sig också åtta nationella fackliga organisationer som aldrig tidigare haft ett internationellt medlemskap, till den nya internationella fackjätten.

– Bildandet av ITUC kommer att förstärka den internationella och nationella fackföreningsrörelsen, slår Guy Ryder, generalsekreterare för FFI, fast i en kommentar.

WCL:s ordförande Willy Thys är lika optimistisk och ser ett starkt behov av en enad facklig international:

– ITUC kommer tveklöst att vara en effektiv motkraft i ett samhälle och globaliseringsprocess som har utvecklats enormt men där de anställdas rättigheter har reducerats markant.

Dick Emanuelsson
Skriv ett e-brev till redaktionen