Torgny Johansson meddelade att han ska avgå i förra veckan på ett extra representantskap. Då presenterades också granskningen av avdelningens uppmärksammade midsommarfirande.

Granskningen visade att avdelningsstyrelsen inte begått några formella fel då de bott, ätit och druckit utan kostnad vid midsommarfirandet, däremot finns det brister i regler och rutiner som nu ska åtgärdas. Torgny Johansson betonar dock att hans beslut att lämna ordförandeposten inte har något samband med det inträffade.

– Det har inte påverkat alls. Det är så enkelt att jag ska gå i pension.

En ny ordförande väljs på representantskapet den 7 december.