Muntliga hot, trakasserier och våld är vanligt på fängelser och häkten, konstaterar Brottsförebyggande rådet. Seko svarar med krav på mer personal.

23 procent av kriminalvårdens personal utsattes för hot under förra året. 9 procent blev trakasserade av fångar. Och 6 procent råkade ut för våld på jobbet, då handlar det oftast om slag, knuffar och sparkar som inte ger direkta skador.

– Nu måste regeringen och kriminalvården reagera snabbt. Ingen yrkesgrupp ska behöva utsättas för hot eller våld i sitt arbete, säger Roal Nilssen, ombudsman på Seko, i en kommentar.

Fackets krav
Kriminalvårdarnas fack Seko ställer därför en rad krav på regeringen och kriminalvården:

• Mer personal närmast fångarna för ökad trygghet och bättre hantering av hot- och våldssituationer.

• Bort med överbeläggningen på fängelser och häkten.

• Minskad personalomsättning vilket kan nås med bättre anställningsvillkor och arbetsmiljö.

• Bättre utbildning, en ny yrkeshögskola för kriminalvårdare.

Pågående samtal
Kriminalvårdens generaldirektör, Lars Nylén konstaterar att rapporten blir en del i pågående samtal om säkerhet, värderingar och attityder.

– Överbeläggningen påverkar naturligtvis klimatet, säger han i ett pressmeddelande.