Protestaktionen från basindustrin har fått pappersarbetare från hela landet att bussas till Stockholm för att protestera. Den utlösande gnistan var beslutet att lägga ner Utansjö bruk.

Bruket, som ligger utanför Härnösand, ägs av Rottneros och hotas av nedläggning som en följd av de höga elpriserna. Både fack och företagsledning är överens i sin kritik av Vattenfall och regeringen.

Den beslutade nedläggning drabbar 150 anställda omedelbart, men i förlängningen slås ytterligare 350 ut vid en nedläggning. Det är underleverantörer som också lever på och av Utansjö bruk.

I ett sista försök att rädda bruket har ytterligare en omgång samtal inletts mellan företagsledningen och Vattenfall. Men några nya besked finns ännu inte.