Enligt tjänstemannafacket TCO drabbas kvinnor hårdare än män av de a-kasseförändringar regeringen föreslår.
– Jag utgår från att regeringen förändrar förslaget om a-kassan, säger Sture Nordh.

Framförallt handlar det om arbetsvillkoret. Tidigare krävdes det minst 70 timmars arbete i månaden för att få rätt till a-kassa. Regeringen vill nu höja det till 80 timmar.

– Det blir diskriminerande mot kvinnor, säger TCO:s ordförande Sture Nordh.

Jobbar mindre
Kvinnor jobbar nämligen mindre än män.

Enligt Statistiska centralbyrån jobbar 5,1 procent av kvinnorna mindre än 80 timmar i månaden. För män är motsvarande siffra 2,7 procent.

Att kvinnor dessutom oftare är hemma med barn och har högre sjukfrånvaro än män gör att de har svårare att nå upp till de tuffare kraven.

Kvinnor och män måste behandlas lika i fråga om social trygghet har EU:s domstol slagit fast i direktiv 79/7/EEG.

Det är detta direktiv som TCO nu tar fasta på. Organisationen hänvisar till ett liknande fall (De Weerdfallet) från 1994. Efter en dom i EU:s domstol underkändes ett nederländskt villkor om att invaliditetsersättning ska grunda sig på inkomsten året innan. Eftersom kvinnor inte jobbar i lika stor utsträckning som män ansågs regeln diskriminerande.

Två vägar
TCO betraktar regeringens förändring i a-kassan på liknande sätt.

Det finns två möjligheter för tjänstemannafacket att gå vidare.

Det ena är att anmäla regeringen till EU-kommissionen då de nya a-kassereglerna träder i kraft.

Det andra är att vänta på att en enskild person går till domstol och sedan bistå den personen i de rättsliga förhandlingarna.

Svårt läge
Vilken väg TCO än väljer hamnar regeringen i en svår situation, enligt Sture Nordh.

– Vi kommer att befinna oss i ett läge där det råder en juridisk osäkerhet kring a-kassan och om regeringens förändringar strider mot lagen. Det skapar en stor osäkerhet.

– Jag utgår från att regeringen ändrar sig då de sett vår rapport, säger han.