Sture Nordh, TCO:s ordförande, beskriver den moderata finansministerns jobbsträvan som en tillnyktring.

– Deras tidigare resonemang om utanförskap var slarvigt. Sjuka och studerande människor beskrevs som ett politiskt misslyckande. Så kan man inte göra om man sitter i regeringsställning och har ansvar, säger han.

I en intervju i Dagens Industri säger finansminister Anders Borg att det behövs någonstans i storleksordningen 300.000 nya jobb på tio år.

Första siffrorna
Regeringen har fram till nu undvikit att klä sina ambitioner i siffror. Därför är det intressant när regeringen ger en ungefärlig siffra på hur många nya jobb den anser behövs.

I intervjun i Dagens Industri säger finansminister Anders Borg att han lutar sig mot en TCO-bedömning.

Men TCO:s bedömning är att det måste skapas 300.000 nya jobb för att behålla den tidigare socialdemokratiska regeringes sysselsättningsmål: nämligen att 80 procent av dem som är mellan 16 och 64 ska ha ett jobb. Så många nya jobb behövs alltså för att behålla dagens andel sysselsatta. Det beror på att befolkningen ständigt ökar.

Fortfarande utanför
I valrörelsen gjorde dock moderaterna en stor poäng av att två av tio befinner sig utanför arbetsmarknaden.

Men om partiet inte siktar högre än på 300.000 nya jobb så betyder det att två av tio fortfarande kommer att stå utanför arbetsmarknaden.

Sture Nordh kommenterar finansminister Anders Borgs utspel.

– Då partier kommer i regeringsställning formulerar de mer realistiska mål jämfört med då de suttit i opposition, säger han.

Frågan är om finansminister Anders Borgs utspel var ett första steg för att sopa banan för att siffersätta ett mål på sysselsättningen.

Inte samma mål
På näringsdepartementet hävdas det att så inte är fallet.

Pressekreteraren Mårten Wennberg säger att det visserligen behövs 300.000 nya jobb men det för den skulle inte innebär att regeringen har övertagit socialdemokraternas sysselsättningsmål på 80 procent.