INTERNATIONELLT. En ny lag om selektiv invandring har införts i Frankrike. För högutbildade från länder utanför EU blir det nu lättare att flytta till Frankrike.


Till African Courier säger Senegals president Abdoulaye Wade att han anser att Frankrike åter dränerar den afrikanska kontinenten på dess tillgångar, denna gång den del av befolkningen som är högutbildad. Han kommenterade lagen med att afrikanska länder som Senegal lägger en betydande del av sin årliga budget på utbildning, endast för att se utbildade individer försvinna till länder som Frankrike. 

President Wade får stöd av FN:s befolkningsfond UNFPA.Enligt UNFPA:s senaste årsrapport är den massiva flykten av högutbildad vårdpersonal från fattiga till rika länder ett av de största problemen med migrationen i världen.

 Sjukvården är det område som drabbas hårdast av migrationen från u-länder till i-länder, enligt UNFPA.


Sjukvårdssystemen i fattiga länder håller på att kollapsa på grund av enorma behov, och utvandringen av läkare och sjuksköterskor påskyndar kollapsen.

Enligt den av FN initierade kommissionen GCIM (Global Commission on International Migration) arbetar fler malawiska läkare i Manchester än i hela Malawi. Och endast 50 av de cirka 600 läkare som har utbildats i Zambia sedan landet blev självständigt arbetar fortfarande i sitt hemland.

 2005 lockade USA till sig över 30 000 högutbildade afrikaner. Nu överväger senaten att ta bort sin nuvarande begränsning på ”import” av 500 sjuksköterskor per år, för att istället ta emot ett obegränsat antal från hela världen.


Detta, menar den senegalesiska presidenten, skapar oro hos afrikanska regeringar som inte kan konkurrera lönemässigt med USA och EU. 

Enligt riksdagsbeslut ska svensk politik eftersträva global rättvisa och en hållbar utveckling. Jag tänker, lagom tyst, att våra folkvalda får lyssna på president Wade när de diskuterar arbetskraftsinvandring.


Gordana Malesevic
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören