Europaparlamentarikerna gav i dag, torsdag, kommissionen bakläxa för tolkningen av utstationeringsdirektivet. I ett meddelande i våras tolkade kommissionen direktivet och rättsfallen som att facken inte kunde kräva en representant att förhandla med när kollektivavtal skulle tecknas.

Det räcker med att en av de anställda utses, ansåg kommissionen då i sitt meddelande.

Många av de nordiska ledamöterna protesterade, och i dag stod det klart att majoriteten av ledamöterna i Europaparlamentet stöder den nordiska kollektivavtalsmodellen. Kollektivavtal ska likställas med lag och med allmängiltigförklarade avtal, ansåg parlamentet.

Kommissionen har också i andra sammanhang yttrat att nordiska kollektivavtal har samma ställning som lagstiftning. Det har skett bland annat i yttrandet till EU:s domstol med anledning av det pågående Vaxholmsmålet.

– Vi som var kritiska till tolkningen i våras använde kommissionens eget yttrande till domstolen. Det måste finnas en representant med mandat att förhandla för att en kollektivavtalsmodell ska fungera, säger Jan Andersson, socialdemokratisk parlamentariker och ordförande i sysselsättningsutskottet.

Facken i de nordiska länderna har EU:s lagstiftning på sin sida när de kräver att få förhandla och teckna avtal med ett utländskt företag, enligt parlamentet.

– Socialdemokratiska gruppen, vänstern och de gröna var med bakom beslutet men också en majoritet bland de liberala och konservativa, säger Jan Andersson.