Unga löper minst 50 procents högre risk att råka ut för en arbetsolycka än andra. Så ser det ut för dem som är mellan 18 och 24 år i EU-länderna.

I Sverige är det framför allt de unga männen som råkar illa ut. Risken att en kille under 25 år råkar ut för en olycka är 25 procent högre än för män i andra åldrar. Tjejer löper ingen ökad risk för olyckor, däremot har antalet anmälda arbetsolyckor bland unga flickor ökat de senaste två åren. Tjejer drabbas oftare än killar av arbetssjukdomar. Varför killar drabbas av olyckor mer än tjejer och varför unga killar råkar mer illa ut än andra män vet inte Arbetsmiljöverket.

– Nu när vi vet hur det ser ut skulle jag vilja ha det förklarat, säger Malin Sjöström, just nu kampanjledare för europeiska arbetsmiljöveckan. Men när Arbetslivsinstitutet ska läggas ner vet jag inte vem som ska stå för den forskningen.

Den europeiska arbetsmiljöveckan, som pågår mellan den 23 och 27 oktober, har ungas säkerhet på jobbet som tema. De unga och oerfarna har större risk att råka illa ut i alla EU-länder och därför är det viktigt att ungdomarnas situation uppmärksammas, tycker ländernas arbetsmiljömyndigheter.

Den här veckan har det svenska Arbetsmiljöverket gjort 2.500 inspektioner i branscher där ungdomar mellan 16 och 24 år arbetar eller praktiserar. Även gymnasieskolor har fått besök. Inspektionerna koncentreras till detaljhandel, personlig assistans, snabbmatskedjor, fordonstillverkning och bilverkstäder.

Arbetsgivarna ska bland annat se till att ungdomarna får arbetsuppgifter som är anpassade till den erfarenhet och mognad som de har. Dessutom ska det finnas en bra introduktion.

Hur arbetsgivarna sköter sig presenteras på arbetsmiljöriksdagen som avslutar kampanjveckan. Då redovisar också Arbetsmiljöverket resultaten från sommarens särskilda kontroll av sommarjobbande unga. 850 inspektioner har kartlagt ungas situation på hela arbetsmarknaden. Att många – i alla åldrar – riskerar att skadas och dö på jobbet framgår av statistik på den europeiska arbetsmiljöbyråns hemsida. Där slås fast att det varannan timme dör en arbetstagare i en olycka på jobbet inom EU.

FAKTA: Arbetsmiljöriksdag
Årets arbetsmiljöriksdag hålls i Kulturhuset i Stockholm i morgon, fredag. Programmet handlar om unga i arbetslivet. En debatt utlovas mellan företrädare för partiernas ungdomsförbund.

Läs också: nyhetsartikeln "Arbetsmiljöverket bantas kraftigt"