Om riksdagen säger ja till nedskärningarna på Arbetsmiljöverket hamnar Sverige väsentligt under de satsningar som Norge och Danmark gör på arbetsmiljön.

– Den danska tillsynen har 750 anställda och vi knappt 800. Det ska jämföras med den betydligt mindre danska arbetsmarknaden, säger generaldirektör Kenth Pettersson.

Regeringen föreslår i budgeten att Arbetsmiljöverkets resurser ska minska med en tredjedel fram till 2009. Under tre år försvinner 157,2 miljoner kronor. Det motsvarar mellan 250 och 300 tjänster. 

LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist är upprörd över nedskärningen som hon anser slår hårt mot LO:s medlemmar. Särskilt illa tycker hon om att den nya kunskap som verket byggt upp under 2000-talet kan hotas, det handlar om bemanningsfrågor, ensamarbete samt hot och våld.

– Nedskärningen ska ses som ett led i regeringens arbete för att stärka arbetsgivarnas redan stora makt på arbetsmarknaden, säger Ulla Lindqvist.

Under senare år Arbetsmiljöverkets budget ökat med 100 miljoner kronor. Det är pengar som främst gått till att anställa fler
inspektörer. Motivet till besparingen är, enligt budgeten, att regeringen vill spara på den statliga byråkratin. Något annat motiv har inte Kenth Pettersson fått.

LO-Tidningen har förgäves sökt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och statssekreterare Eva Uddén Sonnegård för en kommentar.