Få har lika pressat tidsschema som a-kassorna. Den hastiga förändringen innebär även stora extra kostnader för a-kassorna – som medlemmarna får betala.

De fackliga reaktionerna är starka. LO-förbunden, tjänstemännens och akademikernas fack samlas i kritiken mot både politiken och hastigheten i förändringsarbetet.

– Det är skendemokrati, dundrar Krister Johansson, föreståndare för Kommunals a-kassa. Att ge oss en veckas förberedelse före hearingen i måndags är inte demokratiskt, fortsätter han.

Just den tuffa tidsmarginalen har upprört flera fackliga organisationer och a-kassor. Om åtta veckor är det nyår och a-kasseavgiften höjs.

– Det är inte realistiskt att tro att vi hinner. Men vi ska givetvis göra allt för att det ska fungera, säger Harald Pettersson, ordföran-de i teknikutskottet på Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) samt föreståndare för Handels a-kassa.

Förändringar som drar ut på tiden
Han räknar i stället med att det minst tar 16  veckor att göra om a-kassornas utbetalningssystem. På måndag har regeringen en ny hearing med arbetsmarknadens parter. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vill förändra villkoren för vilka a-kassan ska omfatta. Och dessa förändringar gör att det troligen tar ännu längre tid att förändra utbetalningssystemet.

Det pressade tidsschemat gör att många av a-kassorna även drabbas hårt ekonomiskt. De måste nämligen ha så pass mycket pengar att de kan vara säkra på att betala ut pengar till de arbetslösa. När nu avgifterna höjs hastigt måste a-kassorna snabbt fylla på i ladorna. Kommunal räknar med att ha 58 miljoner kronor på banken i slutet av året vilket motsvarar cirka två månadsutbetalningar. Men i slutet av januari, efter höjningen, måste a-kassan ha 192 miljoner kronor på banken. För att nå upp till kravet på likviditet skulle det behövas att varje medlem betalade 600 kronor extra i en engångsbetalning.

Än så länge är det oklart hur Kommunals a-kassa ska få in dessa pengar. I dag lutar det dock åt att a-kassan, utöver regeringens höjningar, tvingas lägga till ytterliggare 50 kronor i månaden per medlem.

Brådskan oroar
Krister Johansson, Kommunals kassaföreståndare, reagerar starkt på de snabba förändringarna.

– Det här förslaget är så ogenomtänkt. Det vittnar om en djup okunskap från regeringen om hur verkligheten ser ut. Den verkar bara ha gjort ett teoretiskt förslag och skapat ett system som är helt omöjligt att administrera, säger han.

Framför allt syftar han på att arbetslösa ska slippa vara med och betala avgiftshöjningen. Att skapa olika system för olika grupper innebär att administrationen blir svårare, särskilt eftersom arbetslösa ibland dröjer länge med att skicka in att de blivit arbetslösa till a-kassorna.

Flera fackförbund vet i dag inte hur de ska hantera avgiftshöjningen. IF Metall har utlyst en extrakongress för att diskutera avgiftshöjningarna i a-kassan. I dag är lägsta avgiften till a-kassan 200 kronor i månaden, den högsta är 500 kronor.

Hårt slag mot svagaste
– Frågan är om det bara är att lägga på regeringens höjningar på alla rakt av. Att lägga på nästan 300 kronor på dem som tjänar minst gör att den gruppen drabbas väldigt hårt, säger Anders Ferbe, förbundets andre vice ordförande.

Det har även spekulerats om att en del fackförbund ska täcka en del av kostnaderna för avgiftshöjningarna i a-kassan.
Att IF Metall skulle göra det tillbakavisar i huvudsak Anders Ferbe.

– Det är möjligt att det kan bli något på yttersta marginalen, men på något sätt måste den här kostnadsökningen tyvärr bäras av medlemmarna. Det finns inget annat sätt. Kostnadsökningarna är för stora, säger Anders Ferbe.

FAKTA: 18 veckor krävs
Att anpassa utbetalningssystemet för de högre a-kasseavgifterna tar mellan 16 och 18 veckor, bedömer Arbetslöshetskassornas samorganisation. Den grundar sig på tidigare erfarenheter av systemförändringar. Det tar tre till fyra veckor att analysera vad som ska göras, en vecka att skriva kravspecifikationen, tre dagar att göra konsekvensbedömningar, fyra veckor att programmera om datasystemen, två till tre veckor att göra systemtest, fyra veckor att testa utefter specifikationerna samt nio dagar att leverera till alla a-kassor.
Källa: A-kassornas samorganisation

Läs också: nyhetsartikeln "Facken rasar trots vissa ändringar"