Facket vill inte längre träffa SJ-företrädarna och prata om arbetsmiljö. Kritik mot hur samverkansträffarna ligger bakom beslutet.

– SJ lever inte längre upp till avtalet, säger Stefan Zetterlund, vice ordförande för Seko SJ. Företagsledningen har slutat lyssna på sina anställda. En samverkan som tidigare fungerade bra har spårat ur fullständigt.

Avtalet säger att både arbetsmiljöfrågor och rena mbl-frågor ska hanteras samlat i samverkansgrupper. Grupperna har haft regelbundna träffar, där de anställda har kunnat ta del av nyheter och föra fram förslag.

Envägskommunikation
Men på de flesta håll inom SJ har träffarna blivit allt glesare, eller upphört helt. Där de alls förekommer handlar det om ren envägskommunikation, enligt Stefan Zetterlund.

Ett exempel på SJ:s nya linje är förändringen av personalens roller ombord på tågen tidigare i år. Normalt skulle frågan ha diskuterats i samverkansgruppen. Men SJ valde att kalla till en vanlig mbl-förhandling, vilket inte ger samma möjlighet för personalen att påverka. Som Seko ser det har den nya rollfördelningen försämrat säkerheten på tågen.

Begär förhandling
När Seko tecknade samverkansavtalet med SJ i slutet av 1980-talet var det unikt på den svenska arbetsmarknaden, och det inspirerade andra arbetsplatser till demokratisering. Därför är det ”sorgligt” att nu behöva säga upp avtalet, anser Erik Johannesson, ordförande för Seko SJ. Han talar om en ny ledarskapsfilosofi inom företaget, och menar att kvalitets- och serviceproblemen på SJ i hög grad beror på att ledningen slutat lyssna på de anställda.

Samverkansavtalet har en uppsägningstid på tre månader. Samtidigt som avtalet sades upp begärde Seko förhandlingar om ett arbetsmiljöavtal.

Enligt SJ:s pressavdelning har företaget ingen kommentar till Seko:s kritik.