IF Metall driver sin egen linje i samordningen mellan LO-förbunden. Lägstalönerna är viktigare än en kvinnopott, anser förbundet.

– Vår bedömning är att löneutrymmet är något större än i förra avtalsrörelsen. Kraven borde hamna väldigt nära 4 procent, säger Stefan Löfven, IF Metalls ordförande.

Han hävdar att lönekravet ska utformas så att det ger fortsatta reallöneförbättringar. Det exakta kravet ska IF Metall utforma i samarbete med tjänstemännen och övriga LO-förbund i Facken inom industrin. Dessutom kommer höjning av lägstalönerna att vara viktigt.

– Vi tror dock inte på en teknik där andelen kvinnor inom ett område bestämmer lönepåslagen. Ett avtalsområde med många kvinnor och hög lön kan då få ett orättvist stor påslag jämfört med ett annat område med färre kvinnor och lägre lön, säger Stefan Löfven.

Mot kvinnopotter
Just den modellen att samla in pengar är idén bakom jämställdhetspotten, som är en del av LO-styrelsens förslag för avtalslinje. LO:s representantskap ska besluta om modellen på fredag.

IF Metall tar i stället fasta på en annan del av samma förslag, där det står att förbunden själva ska utforma sina avtalskrav inom den samordnade löneökningsram som består av satsningen på löneökning, lägstalöner och jämställdhetspott. Om LO till exempel bestämmer att löneökningen, lägstlönepåslaget och kvinnopotten är värda 3,5 procent så kommer IF Metall att kräva 3,5 procent – men bara i löneökning och påslag på lägstalönen.

Inga nivåer än
I dag, onsdag, började LO:s avtalssekreterare diskussionen om vilka nivåer kraven i avtalsrörelsen ska ligga på.

De utgick från fyra olika räkneexempel om hur påslagen skulle kunna se ut. Ett av dem visade att LO-modellen skulle kunna leda till att kvinnodominerade Fastighets skulle kräva 5,8 procent, medan mansdominerade IF Metalls krav skulle bli 4,1 procent.

Än är dock inget bestämt. Nivåerna ska fastställas den 6 november.

– Jag vill att det ska bli en utformning som gör att vi får ett verkligt resultat av jämställdhetspotten, säger Byggnads avtalssekreterare Gunnar Ericson.

”Känns märkligt”
Transports ordförande Per Winberg har reagerat på att IF Metall redan bestämt sig för nivå:

– Det känns märkligt. Jag trodde att vi skulle bestämma det i en gemensam diskussion. Jag vet inte om vi längre kan kalla det här en samordning.