EU kan före årsskiftet ha ett färdigt tjänstedirektiv som styr hur länderna ska släppa in tjänsteföretag över gränsen.

Syftet med tjänstedirektivet är att ta bort hinder för handel med tjänster och underlätta för företag som vill verka i andra EU-länder. Medlemsländerna har rätt att ställa krav på företag från andra EU-länder, men de måste vara rimliga och samma som för inhemska företag.

Kompromiss
Inre marknadsutskottet röstade i går, måndag, om elva ändringsförslag som lagts fram av föredragande socialdemokraten Evelyn Gebhardt inför parlamentets andra läsning av direktivet.

I stället antogs den kompromiss som både parlament och råd godkänt i en första läsning. Det mesta pekar mot att det före årsskiftet finns ett färdigt tjänstedirektiv.

Ändringarna skulle förtydliga att nationell praxis gäller i arbetsrätten och skulle förstärka kollektivavtalsmodellen, anser Anna Hedh, socialdemokraternas ledamot i inre marknadsutskottet som är huvudutskott för tjänstedirektivet.

S lade ner
Men de konservativa och liberala ledamöterna röstade mot ändringarna och de flesta socialdemokraterna la ner sina röster.

– Genom att lägga ner våra röster gick vi på den kompromiss som finns för att inte riskera att hela direktivet rivs upp. Det finns en hel del luddigheter i den som kan ge domstolen stor makt, men bättre än ingenting, säger Anna Hedh.

Omröstningen i Europaparlamentet äger rum i mitten av november. I förslaget som ledamöterna röstar om är arbetsrätten utlyft och nationella regler gäller för utstationerad arbetskraft.

Kritik från v
Det är ingen katastrof att ändringsförslagen inte gick igenom, anser Jan Andersson, socialdemokrat och ordförande i parlamentets sysselsättningsutskott.

– Men det skulle bli ännu bättre och mycket tydligare om Gebhardts förslag fick gehör, säger han.

Vänsterpartiets ledamot Eva-Britt Svensson är emellertid kritisk. Trots att alla vet att det är en luddig och dålig lagstiftning så köper utskottets majoritet detta, anser hon.

Läs också: nyhetsartikeln "Direktivet körde i diket"

Läs också: nyhetsartikeln "Nya tjänstedirektivet kan ge 540.000 jobb"
Läs också: nyhetsartikeln "Undantagen går fackets väg i tjänstedirektivet"