A-kassornas utjämningssystem blir kvar. Regeringen backar för en del av de fackliga invändningarna. Trots det rasar de fackliga organisationerna mot regeringens snabba förändringar av a-kassan.

– Utjämningssystemet är en förutsättning för att ha de små a-kassorna kvar, säger Leif Håkansson, LO:s tredje vice ordförande.

Utjämningssystem ger stöd till de små a-kassorna och till dem med hög arbetslöshet. Det innebär att varje a-kassemedlem betalar 20 kronor per år till systemet.

Den aktuella höjningen av medlemsavgiften består därmed av regeringens krav på höjd finansieringsavgift. Enligt regeringens egna beräkningar blir den i genomsnitt 235 kronor per månad. Dem lägsta ökningen får Farmacitjänstemännen med 220 kronor och den största, på 300 kronor, drabbas Musikerna av.

”Dålig respekt”
I går, måndag, genomförde regeringen en hearing med de fackliga organisationerna. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin säger att det konkreta resultatet är att utjämningssystemet blir kvar.

Från fackligt håll är kritiken stark mot att förändringen av a-kassesystemet ska ske så snabbt. LO:s Leif Håkansson säger att regeringen visar dålig respekt när a-kassan görs om utan remissförfarande.

– Så säger Leif Håkansson för att han är kritisk mot förändringen. Det här borde inte vara någon överraskning. Det här har vi diskuterat i två år, svarade Sven Otto Littorin.

Akademikerna och tjänstemännens fackliga organisationer var också starkt kritiska mot regeringens förslag.

Samfälld kritik
TCO:s ordförande Sture Nordh beskrev regeringens förslag som slarvigt, ogenomtänkt, ogenomförbart och orättvist.

Anna Ekström, Sacos ordförande, såg allvarliga brister i förslaget och krävde ytterligare utredningar.

På fackförbundet Handels varnas det för att avgiftshöjningen i a-kassan kommer att drabba deltidsarbetslösa hårt.

– De får betala hela avgiftshöjningen samtidigt som de inte har heltidsjobb. Det slår hårt mot våra medlemmar, säger Harald Pettersson, föreståndare på Handels a-kassa.

Regeringen hävdar dock att de deltidsarbetslösa är de stora vinnarna då inkomstskatterna sänks, viket de fackliga organisationerna inte håller med om.

Kan ta tid
Harald Pettersson sitter även som ordförande i teknikutskottet i Arbetslöshetskassornas samorganisation. Där utreder han möjligheten att i tid genomföra de förslag som regeringen kommer med.

Än så länge ser det mörkt ut.

– Vi behöver 16 veckor för att ställa om det gemensamma systemet för a-kassorna och då talar vi bara om den ökade finansieringen. Men nu kommer även lagförslagen och förändringen i försäkringen och det innebär att det är fler saker som ska göras om. Det är inte realistiskt att tro att det ska gå att bli färdig med allt till nyår. Men vi ska givetvis göra allt för att det ska fungera, säger han.

Propositionen om förändringarna i a-kassan kommer den 16 november. I går meddelade regeringen också att en hearing ska hållas på måndag nästa vecka där parterna på arbetsmarknaden bjudits in för att ha synpunkter på regelförändringar i a-kassan. Regeringen ska under hösten tillsätta en utredning om hur det ska gå till att göra a-kassan obligatorisk.

Regeringen presenterade i går en egen beräkning av mycket avgifterna till de olika a-kassorna höjs. Se tabellen.

FAKTA: Så mycket höjs avgiften till a-kassan

A-kassa Grundavgift 2005 Ny beräknad höjning Ny avgift
Akademikernas 90 223 313
A-kassan Seko 104 240 344
Alfakassan 115 247 362
Bensinhandlarnas 92 243 335
Byggnads 103 246 349
Elektrikernas 92 225 317
Farmacitjäntemännens 92 220 312
Fastighetsanställdas 90 247 337
Finans- och försäkrings 86 221 307
Grafiska arbetarnas 104 250 354
Hamnarbetarnas 112 239 351
Handelsanställdas 95 247 342
Hotell- och restaurangs 97 261 358
HTF:s 102 242 344
IF Metalls 89 242 331
Journalisternas 105 229 334
Kommunalarbetarnas 100 234 334
Kommunaltjänstemännens 99 227 326
Ledarnas 93 228 321
Livsmedelsarbetarnas 92 254 346
Lärarnas 95 223 318
Musikernas 115 300 415
Målarnas 100 243 343
Pappersindustriarbetarnas 105 227 332
ST:s 84 225 309
Sifs 90 237 327
Skogs- och träfackets 97 242 339
Skogs och lantbruksfackets 96 241 337
Småföretagarnas 98 227 325
Svensk handel och arb 107 237 344
Svenska arbetares 90 260 350
Sveriges fiskares 240 288 528
Teaterverksammas 99 274 373
Säljarnas 120 237 357
Transportarbetarnas 106 246 352

Källa: Näringsdepartementet/Arbetslöshetskassornas samarbetsorganisation

Göran Jacobsson
08-796 27 01
Skriv ett e-brev till reportern