/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/nordling.jpg
– Det här är vår topputbildning i fråga om arbetsmiljö. Fackföreningarna kommer att tappa mycket kompetens genom att utbildningen försvinner. Det är en tragedi, tycker Tina Nordling, som går den sista tiopoängskursen i arbetsvetenskap som arrangeras innan Arbetslivsinstitutet läggs ner. Foto: Kerstin Carlsson

Regeringen lägger ner Arbetslivsinstitutet den 1 juli 2007. Därmed blir Sverige det enda land i västvärlden som saknar ett forskningsinstitut för arbetslivets frågor.

– Viktig forskning riskerar att gå till spillo, varnar Arbetslivsinstitutets generaldirektör Mikael Sjöberg. Och även om en del av vår forskning skulle tas upp av universitet och högskolor kommer den samlade kompetensen på området att försämras.

– Dessutom försvinner Arbetslivsbiblioteket, ett oerhört välrenommerat forskningsbibliotek, som används av forskare över hela landet, av studenter och inte minst av arbetsmarknadens parter.

Arbetslivsinstitutet har till uppgift att forska om arbetslivets villkor, men också att sprida kunskap och se till att den används i praktiken. Institutet har bland annat bedrivit utbildning och annan informationsverksamhet för parterna på arbetsmarknaden, främst då om arbetsmiljö och EU-frågor. Den här informationen har betalts med statliga medel riktade till LO, TCO, Saco och i viss mån Svenskt Näringsliv, totalt lite över 40 miljoner kronor om året. Nu dras även det anslaget dras in.

Topputbildning har nått botten
När Arbetslivsinstitutet läggs ner försvinner en av de mest kvalificerade utbildningarna för fackligt förtroendevalda. Tiopoängskursen i arbetsvetenskap har arrangerats vid Arbetslivsinstitutet i åtminstone 20 år. Den är en påbyggnadsutbildning för fackliga förtroendemän som redan kan grunderna i arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen och kollektivavtal.

– På så sätt är kursen vår topputbildning i fråga om arbetsmiljö, säger Tina Nordling, ombudsman vid Elektrikerförbundets avdelning 1 i Stockholm, som nätt och jämt hinner avsluta kursen innan den läggs ner.

– Vi är oerhört besvikna. Fackföreningarna kommer att tappa mycket kompetens genom att utbildningen försvinner. Det är en tragedi.

Nyttigt samarbete
Kursen i arbetsvetenskap lär deltagarna att hitta och använda statistik, läsa forskning och använda Arbetslivsinstitutets bibliotek. Eftersom kursdeltagarna kommer från både LO-, TCO- och Sacoförbund öppnar den också för kontakterna mellan fackföreningarna. I sitt budgetförslag uttalar sig regeringen positivt om företagshälsovården. När Arbetslivsinstitutet läggs ner försvinner dock utbildningen av blivande företagsläkare och företagssköterskor. Av budgetpropositionen framgår inte om den här utbildningen ska tas över av någon annan.

Arbetslivsinstitutet har knappt 400 tjänster, fördelade på Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå, Östersund, Norrköping och Visby. I siffran ingår både tillsvidareanställda och doktorander som har tidsbegränsade tjänster.

Läs också: nyhetsartikeln "Sänkta skatter i budgeten"
Läs också: nyhetsartikeln "Hårdast kritik mot a-kassan"