POESI. Rehabilitera språket genom en investering av kolossalformat: antologin Swinging with Neighbours (Ersatz förlag) – ett underbart vansinnesprojekt vars redaktörer Aase Berg och Carl Dieker presenterar en grundlig inventering av den samtida poesin, med författare och kritiker från Sverige, Danmark, Finland, Norge och Ryssland; inalles ett sjuttiotal medverkande.

Förutom de 982 boksidorna poesi, essäer och föredrag medföljer fyra DVD-skivor med nio timmar ”hemma hos-uppläsningar” och en dokumentärfilmserie, där bland annat diskussionen om begreppet avantgarde är av yppersta klass. Särskilt har man anledning att glädja sig åt det oförutsägbara ryska spåret, som ger liv åt hela projektet och för in nya tankemönster i den ganska inkrökta nordiska poesidebatten.

Bokens första essäer, kallade ”Ingångar”, antyder med sina känsliga nedslag i samtidspoesin att det finns en närmast underjordisk rörelse inarbetad i projektet, en redaktionell aktivism vars verkningar är omöjliga att överblicka men som ska bli spännande att följa de närmaste åren.

Lägg till allt detta den laddning antologins oväntade möten för med sig: krockar, samförstånd, inkongruenser och uttalade konflikter. Det finns en smittsam höstenergi i den här boken som gör att man tvingas ut på promenad, blir grälsjuk, läser om gamla klassiker och längtar efter att räfsa.

Antologi: Swinging with Neighbours
Redaktörer: Aase Berg och Carl Dieker
Förlag: Ersatz

Magnus Halldin
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören