/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/korv.jpg
Här ska ingen mer skadas. Arbetsmiljöinspektören Lars Björk rådgör med kollegan Bernt Nilsson. Foto: Dan Lindberg.

Ingen hade tänkt på att korvsmetsblandaren kunde vara farlig, men i augusti förlorade en städare sina arm i maskinen. Arbetsmiljöverkets uppdrag är att kontrollera att det inte kan hända igen.

Det verkade säkert. Arbetsmiljöverket hade inte haft några invändningar, men i augusti hände det ingen kunnat förutse. Städaren på Swedish Meats i Örebro fick inte bort köttslamsorna från rotorbladen i korvmixblandaren. När han stoppade in handen fastnade han omedelbart och armen fick amputeras.

– Det är det värsta jag varit med om. Sånt här ska inte kunna hända, man ska inte riskera att förlora en arm på jobbet, säger produktionschef Roland Eklöf, när han tar emot i sina vita hygienkläder på korvfabriken.

Han är självkritisk och tycker att företaget borde ha sett risken tidigare. Men trots att riskanalyser utförts enligt arbetsmiljölagens krav upptäcktes inte faran. Inte heller Arbetsmiljöverket såg risken vid sina inspektioner. Enligt inspektör Lars Björk är det omöjligt att se allt, och själva städarbetet hade inte inspekterats.

Går inte att bygga bort
– Tyvärr är det omöjligt att förhindra alla olyckor. Nu får vi i stället se till att just det här inte kan hända igen, genom särskilda inspektioner på andra företag med liknande maskiner, säger Lars Björk.

Han var på plats dagen efter olyckan och ställde då krav på att företaget skulle se till att olyckan inte kunde upprepas. Två månader senare är han tillbaka för att kontrollera resultatet. Inspektionen gäller bara olycksmaskinen, men efter 23 år som inspektör lägger han ändå märke till möjliga faror när vi går genom fabriken.

– Det blir bullrigt i lokaler som av hygienskäl måste ha hårda golv och väggar, och halkrisken är också stor i våt industri. Det är svårt att komma ifrån, konstaterar han.

Slangar som ligger över golvet är också ett riskmoment eftersom fallolyckor är vanliga i de flesta branscher.  Längst in i hotdogsfabriken bredvid en enorm köttkvarn står mixblandaren. En rostfribehållare med rotorblad i botten som kan blanda 4.000 liter korvmix. Genom en lucka på framsidan töms korv-smeten och det var där städaren förlorade sin arm.

Redan några dagar efter olyckan kom det första skyddet upp. Efter flera omarbetningar består det nu av en stor plåtsarg som står ut runt luckan. Lars Björk tar fram måttbandet och kontrollerar avståndet. Han prövar också med sin egen arm. Inte ens fingerspetsarna når fram till rotorbladen, och han är nöjd.

Värt jobbet
– Det ser rejält ut. Det är bra att det är svårt att montera bort. Många olyckor sker nämligen när de anställda plockat bort skydd som de tycker är i vägen. Esa Urpulahti som arbetar vid olycksblandaren säger att olycksrisken inte är något man funderar så mycket över i det dagliga arbetet, men han skulle aldrig plocka bort det nya skyddet trots att det gör arbetet besvärligare.

– Man får ta omaket. Säkerheten är självklart viktigast, och nu vet man hur illa det kan gå, säger han.

Den här gången var det en olycka som ledde till extra säkerhet, men det kan lika gärna vara en rutinkontroll. Lars Björk berättar att det ofta finns något att anmärka på under en inspektion och att de flesta företag tar Arbetsmiljöverkets kritik på allvar.

– Men många tycker nog också att vi är besvärliga, med våra regler och krav.

Roland Eklöf är inte en av dem. Han tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket ställer krav och gör inspektioner.

– Vi får ett kvitto på hur vi arbetar med arbetsmiljön och det är viktigt. Sedan får vi ju hjälp med att göra rätt, som i det här fallet, säger han dunkar med handen på plåtsargen som ska rädda personalens armar i framtiden.

Läs också: Bättre koll på arbetsmiljön