Antalet sysselsatta ökade med 86.000 mellan september 2005 och september 2006. Två av tre nya jobb går till män.

Det är de tillfälliga jobben som ökar, konstaterar Statistiska centralbyrån i sin arbetskraftsundersökning. Antalet tillfälligt anställda ökade med 64.000 mellan september 2005 och september 2006. 16,5 procent av alla anställda hade tillfälliga jobb i september. Det den högsta andelen sedan 1998.

Uppgången märks inte bland ungdomar i åldrarna 16 till 24 år. I den gruppen har antalet sysselsatta knappt förändrats mellan september 2005 och september 2006.

Ungdomsarbetslösheten var 13,7 procent i september.

Det ska jämföras med 4,9 procent öppet arbetslösa på hela arbetsmarknaden i september. Arbetslösheten bland män är numera bara marginellt högre än arbetslösheten bland kvinnor. På ett år har den öppna arbetslösheten bland män minskat från 5,9 till 5,0 procent.