Alliansen gick till val på att skapa fler jobb. I sin första budget räknar den dock med att arbetslösheten ska stiga nästa år. Detta trots att vi har en god tillväxt och exportindustrin går för fullt.

En orsak till att arbetslösheten väntas öka är att alliansen vill snabbavveckla stora delar av arbetsmarknadspolitiken. När plusjobb, utbildningsvikariat, anställningstöd och arbetsmarknadsutbildningar försvinnar ökar den öppna arbetslösheten med kanske ända upp till hundratusen personer.

Inte mycket tyder på att alliansens så kallade nystartsjobb får mer än en begränsad effekt. Nystartsjobb är avsedda för de långtidsarbetslösa, men det är ovisst om särskilt många arbetsgivare kommer att vara intresserade. Idén att avveckla beprövad arbetsmarknadspolitik och ersätta den med oprövade åtgärder är ett vågspel.

Regeringen har satsat mest kraft på att sänka inkomstskatterna med omkring fyrtio miljarder nästa år. För dem som befinner sig på den övre delen av inkomstskalan betyder det netto kanske uppemot sju- till åttahundra kronor mer i månaden.

Ökade avgifter äter upp skattesänkningen för lågavlönade
För dem som befinner sig på den nedre hälften av inkomstskalan betyder det inget alls. Värdet av skattesänkningen äts upp av höjda avgifter till a-kassan, slopad avdragsrätt för fackavgiften, försämrad sjukersättning och höjda utgifter för trafikskadeförsäkringen.

Omkring hälften av skattsänkningarna förefaller vara ofinansierade. Genom att det konsumtionsutrymme som skattesänkningarna skapar går till dem som redan har det bra ställt blir den ekonomiska stimulansen förmodligen liten.

En del går till ökad import, annat till utlandsresor och ytterligare en del till sparande. Det senare i synnerhet om riksbanken som väntat höjer räntan och hushållen till följd av detta vill minska sin skuldsättning.

Fördelningspolitiskt drabbar budgeten dem som har snävast marginaler. För arbetslösa och sjuka sänks ersättningarna.
Inför valet lovade socialdemokraterna att höja dagpenningen i a-kassan till 960 kronor. Nu sänks istället taket till 680 kronor.

Jobb till svältlöner
Långtidsarbetslösa får nöja sig med en ersättningsnivå om 65 procent. Alliansens idé är som bekant att villkoren ska bli så usla att de arbetslösa ska tvingas ta jobb till rena svältlöner. Men att öka pressen på de arbetslösa är meningslöst om det inte finns några jobb att söka.

Pigavdragen och minskade arbetsgivaravgifter för serviceföretag inom tjänstesektorn skjuts ett respektive två år framåt i tiden.

Från sysselsätttningssynpunkt spelar det mindre roll. All erfarenhet visar att sådana manipulationer av skattesystemet inte ger jobb utan bara leder till omfördelning av jobb. För varje statssubventionerad piga förlorar vi en undersköterska i äldreomsorgen.
Hemfrids vd Åsa Andersson gläds dock åt det kommande pigavdraget. Hon ser en ökad marknad för nya hemtjänster. Skatteavdraget, säger hon, kan till exempel användas av familjer som till en billig penning vill hyra en person för att rasta familjens hund.

Det är en kommentar som säger det mesta. I alliansens Sverige subventionerar staten familjernas hundvakt men straffbeskattar de arbetslösa. Det är den nygamla högern som styr Sverige.