Under det kommande året kommer 5.000 fler att få jobb i byggbranschen. Orsaken är att allt byggande ökar. Även om bostadsbyggandet inte går upp lika mycket som tidigare.

– Nu investerar till och med industrin, säger Fredrik Isaksson, prognoschef hos Sveriges Byggindustrier.

I år väntas byggandet gå upp med 8 procent och nästa år med 4 procent, enligt Sveriges Byggindustriers bedömning av byggkonjunkturen. Och under 2006 räknar organisationen även med att bostadsbyggandet stiger med 10 procent och antalet lägenheter som påbörjas blir 33.000. Nästa år kommer bygget av ytterligare 35.000 bostäder att startas.

Inom industrin är det fram för allt kemisk industri, gruv-, järn- och metallindustrin, som bygger. I år blir uppgången 10 procent och nästa år stannar industribyggandet på den nivån. Ny- och ombyggnaden av kontors- och affärslokaler ökar till följd av hushållens ökade konsumtion och tack vare att fler har jobb.

Den sammanlagda sysselsättningsökningen under det gångna och det kommande året uppskattas till 20.000 personer. Av dem har redan 15.000 fått arbete. Sysselsättningsökningen omfattar alla yrkesgrupper.

Sveriges Byggindustrier har även gjort en mer långsiktig prognos av bostadsbyggandet utifrån den demografiska utvecklingen. Mellan mitten på 80-taleet och mitten på 90-talet föddes särskilt mycket barn. Det tror Sveriges Byggindustrier leder till en uppgång i bostadsbyggandet från och med nu och från år 2010 och sex-sju år framåt kommer antalet påbörjade lägenheter att vara runt 50.000 per år.