SISTA ORDET. Vår nye finansminister Anders Borg oroas över att myndigheter och åklagare daltar med dem som fuskar med socialförsäkringar, skatter och avgifter.

I sin första finansplan presenterar han därför ett utförligt program för skärpt övervakning och kontroll.

• Det är för det första viktigt att myndigheternas återkravsverksamhet bedrivs effektivt, anser han. Alltför ofta slipper brottslingarna undan därför att de gör sig oanträffbara, skriver sig utomlands eller påstår att de inte har råd att betala tillbaka vad de försnillat.
För att komma till rätta med detta beteende måste myndigheterna vara mindre slappa med att driva in fordringarna. De får inte ge upp när fuskarna försöker smita från notan.

• Det är för det andra angeläget, skriver han,  att misstänkta fall av brott anmäls och lagförs inför domstol.

Det räcker med andra ord inte med att myndigheterna tvingar bedragarna att betala tillbaka de pengar de orättmätigt tillskansat sig. Enligt finansministern är det även viktigt att de hamnar inför domstol och döms till böter eller fängelse så att det går upp för dem att samhället inte ser genom fingrarna med deras kriminalitet.

Slutligen bör myndigheterna ha möjlighet att ta ut en straffränta på de belopp som fuskarna undanhållit det offentliga. Det ska svida i skinnet för dem som berikar sig på det allmännas bekostnad.

Lovvärt initiativ av finansministern

Med tanke på den senaste tidens händelser är finansministerns initiativ lovvärt. Han skyggar inte ens för de konsekvenser det får för de egna. Mer kraft ska läggas på att spåra upp brottslingar, se till att de hamnar inför domstol och att de utöver böter tvingas betala straffränta.

Om vi ser den förra handelsministern som ett typfall, kan vi konstatera att hon under minst två års tid hade två personer svart anställda, en filippinska och en från Norrland inflyttad student. Undandragen skatt och arbetsgivaravgifter plus en straffränta om 20 procent (som gäller för andra skattebrott) kan uppskattas till omkring 250 000 kronor, enligt de löneuppgifter som förekommit i pressen.

Nu har preskriptionstiden för just detta brott löpt ut, varför återkrav och lagföring inte är aktuellt, men som en illustration till vad regeringen förväntar sig är exemplet inte ointressant.

Något annorlunda förhåller det sig med de personer som smitit från tv-avgiften. Här är fortfarande möjligt att spåra upp förbrytarna.

Det ska inte gå att ångra sig och rätta till fel i efterhand
Regeringen bör vara glad över att förfoga över en så alert myndighet som Radiotjänst som polisanmält tre moderata ministrar som smitit från tv-avgiften. Möjligen kan regeringen fråga varför den moderate partisekreteraren och ett antal moderata riksdagsledamöter inte kom med i svepet.

Talet om att de ångrat sig och vill rätta till vad de felat kan inte beaktas. Det är som regeringen påpekat viktigt att alla brott lagförs.

Hur skulle det annars gå? Ska inbrottstjuven slippa straff bara därför att han efter upptäckt är villig att lämna tillbaka stödgodset? Regeringen vill sätta ned foten. ”Snällismen” ha gått för långt. Förmildrande omständighter är vänstervridet tjafs. Lagar är till för att följas och straff ska alltid dömas ut. Det är Anders Borgs kärva budskap i finansplanen.