Bakom byggarbetsgivarnas splittring finns olika syn på centralt och lokalt inflytande. Den nya organisationen vill verka över hela landet och skriva kollektivavtal med facken.

När Sveriges Byggindustrier bildades år 2000 överlämnade 25 av 28 lokala byggmästarföreningar sina organisationer till den centrala administrationen. Men det vill inte lokalorganisationerna i Stockholm, Gotland och Södertälje, som i stället skrev ett samarbetsavtal med den nya organisationen.

Handlar om makt
Sveriges Byggindustrier sa nyligen upp delar av det samarbetsavtalet. Detta tolkar Stockholms Byggmästareförening som att avtalet inte längre finns, och deklarerar att 700 små och medelstora företag stängs ute från Sveriges Byggindustrier.

– Ytterst handlar det här om makten över det regionala och lokala arbetet. Vi slår vakt om vår egen bestämmanderätt, säger Jerker Wallin, ordförande i Stockholms Byggmästareförening.

Målet för den nya arbetsgivarorganisationen är att bli rikstäckande. Den kommer att ta upp diskussioner med alla fackliga organisationer för att skriva kollektivavtal.

Vd Lars Ihse säger dock att det är för tidigt att säga om den nya organisationen kommer att ha någon annan syn på granskningsavgiften, ackordet eller förhandlingsordningen, som tillhör konfliktfrågorna mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier. Lars Ihse berättar samtidigt att det kommer att bli lägre avgift för företagen att vara med i den nya organisationen.

Byggnads negativt
Byggnads avtalssekreterare Gunnar Ericson är inte helt förtjust i att det bildas två arbetsgivarorganisationer.
– Vi ser helst att vi har ett riksavtal. För tre år sedan hörde sig Stockholms Byggmästareförening för om att förhandla om kollektivavtal, säger han.

– Men vi sa nej till det.

Han stänger dock inte helt dörren. Mycket beror på vad den nya organisationen kommer att representera. I Stockholm finns 20 procent av landets byggföretag och om exempelvis Skanska går med i utbrytarorganisationen kan läget bli annorlunda.

Avtalsrörelsen?
Sveriges Byggindustriers vd Bo Antoni tycker att det är olyckligt med ytterligare en arbetsgivarorganisation. Risken är att det blir kaos på byggarbetsmarknaden. Däremot ser han inget definitivt brott med de tre lokalorganisationerna. Samarbetsavtalet finns kvar och samtliga 700 företag är fortfarande med i Sveriges Byggindustrier.

– Det finns definitivt en väg tillbaka för de tre byggmästarföreningarna. Vi har inte slängt ut någon.

Vare sig Bo Antoni eller Lars Ihse i Stockholms Byggmästareförening tror att splittringen kommer att få någon betydelse i den kommande avtalsrörelsen, eftersom den nya organisationen inte kommer att vara särskilt betydelsefull i början av nästa år.