LO-förbundens gemensamma linje i avtalsrörelsen kopplas nu samman med pensionerna.

– Vi hoppas pensionsöverenskommelsen ska bli klar tills avtalsrörelsen börjar. Det blir inga avtal i övrigt om vi inte har en acceptabel pensionsöverenskommelse, säger LO:s avtalssekreterare Erland Olauson.

Sedan början på september förhandlar LO och Svenskt Näringsliv om en pensionsöverenskommelse.

För LO:s del handlar det om att få upp pensionsavsättningarna till samma nivå som tjänstemännens ITP. I dag är premien till LO-medlemmar 3,5 procent medan 4,5 procent av tjänstemännens lönesumma avsätts till pension. Pensionsavsättningarna börjar vid olika åldrar för arbetare och tjänstemän så det går inte att tillämpa samma procenttal rakt av.

Denna centrala förhandling kan alltså, enligt LO, fördröja avtalsförhandlingarna som vart och ett av förbunden ska hålla med respektive arbetsgivarorganisation.