I dag lade regeringen fram sin budget för nästa år. Totalt rymmer den skattesänkningar på 42 miljarder. Den största delen utgörs av det jobbavdrag som ska ge mellan 500 och 1.000 kronor i månaden till alla som har jobb.

Avdraget införs redan den 1 januari, och ambitionen är att genomföra ytterligare skattesänkningar 2008. Även skatteavdraget för hushållsnära tjänster införs 2007 med start den 1 juli.

Från och med årsskiftet införs också så kallade nystartsjobb. Reformen innebär att arbetsgivaravgiften tas bort för personer som varit arbetslösa, sjukskrivna, förtidspensionärer eller haft socialbidrag i minst ett år. Ett liknande system med halverade arbetsgivaravgifter införs också den första juli för ungdomar.

Inga plusjobb
För att finansiera skattesänkningarna kommer besparingar att ske inom en rad områden. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna minskas med 52.000 platser nästa år. Plusjobb och friår försvinner redan nästa vecka, men de som nu ingår i projekten får fortsätta tiden ut.

Ersättningen från a-kassan begränsas till 300 dagar och den högsta dagpenningen blir 680 kronor. De första 200 dagarna är ersättningen upp till 80 procent av inkomsten och därefter 70 procent. Egenfinansieringen till a-kassan ska också öka med 10 miljarder kronor 2007, vilket innebär ökade kostnader med upp till 300 kronor i månaden för medlemmarna. Även rätten att dra av avgifterna till facket och a-kassan i deklarationen försvinner.

Oklart om a-kassan
Det är ännu oklart när ändringarna i a-kassan träder i kraft och under hösten tillsätts en utredning som ska föreslå hur medlemskapet i a-kassan ska göras obligatoriskt.

Även de sjukskrivna drabbas av försämringar. Inkomsttaket i försäkringen sänks från tio till sju och ett halvt prisbasbelopp från den 1 januari 2007. Reformen innebär en besparing på 1,7 miljarder nästa år. Dessutom räknar regeringen med att spara 2 miljarder på hårdare tag mot fusk.